دعاوی ملکی مجموعه ای از دعاوی است که به نوعی به موضوع ارتباط بین املاک اعم از تجاری مسکونی و  ...مربوط می شوند. در واقع موضوع در دعاوی ملکی ناظر به اموال غیر منقول میباشد که  قانون مدنی تعریف گردیده است, با این عبارت که مال غیر منقول آن است که نتوان آن را 12در ماده از محلی به محل دیگر نقل مکان نمود. از جمله این دعاوی می توان به تنظیم سند رسمی، اخذ پایان کار، اخذ صورت مجلس تفکیکی، خلع ید، تقسیم و افراز املاک مشاع تا دعاوی کیفری مثل فروش مال غیر، جعل سند، تصرف عدوانی و ... همه این موضوعات در دایره دعاوی ملکی و حوزه کاری یک وکیل ملکی قرار می گیرد. در این قسمت سعی داریم بعضی از موارد و سوالات ملکی را که حوزه ی وکیل ملکی است  را به صورت خلاصه برای شما توضیح میدهیم. برای اطلاعات بیشتر درباره هر یک از این موارد میتوانید به صفحه ی مربوطه در سایت ره جویان عدالت به آدرس  (https://rahjooyan.org/property/) مراجعه کنید و همچنین برای گرفتن وکیل ملکی قرار ملاقات رزرو کنید .

                                                       
دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی چه تفاوتی دارد؟ اگر فردی با توسل به زور و بدون جلب رضایت مالک یا مستاجر ، زمین یا ملک آن را تصرف کند این عمل را  تصرف عدوانی نامیده می شود. که در دعوای تصرف عدوانی صرفا با استناد به تصرف مشروع خواهان نمیتوان طرح دعاوی نمود,اما در دعاوی خلع ید خواهان با استناد به مالکیت خود, تقاضای رفع تصرف از شخص را دارد که ملک وی را بدون رضایت متصرف گردیده است. 
و اما تفاوت این دو دعاوی: در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمی باشد در صورتیکه در خلع 1 ید رعایت این تشریفات لازم می باشد. 
  1 . در خلع ید به موجب ماده 2 حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در ً قانون اجرای احکام حتما صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلافاصله قابل اجرا می باشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. 
 کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند 3 در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستأجر، مباشر، خادم، رعیت، کارگر و هرکس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید. در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی می تواند طرح دعوی نماید . 
اگر مستأجر ملک اجاره ای را تخلیه نکند چگونه باید ملک را تخلیه کنیم؟ 
باید به شورای حل اختلاف مراجعه و دادخواست تخلیه عین مستأجره را به شورا تقدیم نماید و شورا نیز پس از رسیدگی نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام می نماید. 
تخلیه املاک مشاعی به چه صورتی انجام می شود؟ 
در صورتی که در املاک مشاع مستأجری ساکن باشد کلیه شرکا می توانند به شورای حل اختلاف مراجعه و تقاضای تخلیه عین مستأجره را مطرح نمایند. 
منظور از صورت مجلس تفکیکی چیست و با تقسیم نامه چه تفاوتی دارد ؟ صورت مجلس تفکیکی براساس گواهی پایان کاری که توسط شهرداری صادر می شود و توسط مهندسین ناظر شهرداری مورد تائید قرار می گیرد صادر می شود و تمامی حدود و ثغور اربعه ملک مورد نظر در آن مشخص می شود. بدون آنکه به مالکیت خصوصی واحدها اهمیت دهد . اما سند تقسیم نامه قبل از صورت مجلس تفکیکی توسط دفترخانه تنظیم می شود و این سند زمانی صادر می شود که یک ملک دارای چند مالک مشاعی باشد .  تا زمانی که سند تقسیم نامه صادر نشده باشد هیچ کدام از مالکین نمی توانند واحد مستقل و شش دانگ برای خود داشته باشند اما بعد از اینکه سند تقسیم نامه با رضایت کامل مالکین تنظیم شد هر یک از مالکین می توانند به نسبت سهم خود تعدادی از واحدها را بطور کامل و شش دانگ انتخاب کنند و این انتخاب ها در سند تقسیم نامه ثبت می شود. 
تفاوت تفکیک و افراز ملک مشاع چیست؟ در صورت عدم تراضی شرکاء بر تقسیم ملک، هرکدام از شرکاء می تواند درخواست افراز ملک مشاع را داشته باشد. لازم به ذکر است در صورتیکه جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد درخواست افراز به اداره ثبت محل تقدیم می شود. ولیکن درخصوص تفکیک ملک لازم نیست ملک بصورت مشاعی باشد یعنی اینکه مالک ملک می تواند درخواست تفکیک ملک خود به قطعات مختلف را به اداره ثبت تقدیم نماید، همچنین در صورتیکه مالکین مشاعی بر تقسیم ملک ( اعم از عرصه یا اعیان) توافق داشته باشند می تواند درخواست تفکیک خود را به اداره ثبت تقدیم نمایند و نیازی به درخواست افراز نمی باشد . 
دستور تخلیه در چه صورتی صادر می شود؟
در صورتی که بین مالک و مستأجر قرارداد اجاره ای منعقد شود و مدت قرارداد به اتمام برسد و مستأجر از تخلیه ملک امتناع ورزد مؤجر می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف با تودیع مبلغ قرض الحسنه (پول پیش) تقاضای صدور دستور تخلیه را بنماید که این دستور فوری و غیرقابل اعتراض می باشد. 
 این روزها مسائل و مشکلات ملکی به حدی رسیده که به سختی میتوان آ نها را حل کرد و ِ این روز ها پیچیدگی مسا از پس آن ها به سادگی برآمد و داشتن یک  وکیل خوب ملکی از الزامات دعاوی ملکی است . دپارتمان ملکی گروه وکلای ره جویان عدالت با برخورداری از قضات بازنشسته و وکلای خبره با  برترین وکلای ملکی در تهران در خدمت شما  همراهان گرامی باشد .