ما به صدای خودمان وابسته و هر روزه از آن استفاده میکنیم. اما آیا در طول روز به چگونگی ایجاد این صدا فکر میکنیم؟ ما معمولا بدون فکر کردن در مورد نحوه تشکیل صدا به صحبت خود ادامه میدهیم. با این وجود، دانستن در مورد ساختار داخلی این پدیده موجب میشود که سلامت و میزان موثر بودن صدای خودمان رابالا برده و بتوانیم با صرف انرژی کمتر از صدای خود بهترین استفاده رانماییم.
صدای انسان متشکل از صوتی است که با استفاده از تارهای صوتی توسط انسان ساخته شده و برای صحبت کردن، آواز خواندن، خندیدن، گریه کردن، فریاد زدن و … مورد استفاده قرار می گیرد.
تارهای صوتی فقط بخشی از صدای اولیه ی انسان را می سازند و به طور کلی مکانیزم تولید صدای انسان را می توان به سه بخش زیر تقسیم کرد:
• منبع تولید هوا: ششها و دیافراگم
• لرزاننده هوا: تارهای صوتی
• تشدید کننده صدا (Resonator) که شامل گلو، بینی، دهان، سینوس و سینه است
                                                                        
برای تولید صدا هوا باید با فشار از ششها توسط ماهیچه بزرگی به نام دیافراگم، و از طریق حنجره خارج شود. داخل حنجره محل قرارگیری تارهای صوتی میباشد که قشای نرم کوچکیست که به قسمت جلویی حنجره متصل شده و تا انتهای حنجره امتداد دارد. زمانی که هوا از نای و شش بالا آمده و به حنجره میرسد تارهای صوتی به لرزش درمیایند. صدا زمانی ایجاد شده که لرزش جریان هوایی به فضای داخل دهان، سینوسها، سر و سینه خواننده...(بیشتر بخوانیم)