برونشیت آلرژیک
برونشیت آلرژیک یک واکنش ازدیاد حساسیت و یا به عبارتی پاسخ آلرژیک بدن نسبت به یک و یا چند ماده حساسیت زا می باشد. در بیشتر موارد این ماده آلرژی زا(آلرژن) از طریق تنفس وارد بدن می شود ولی در پاره ای از موارد این مواد می توانند از طریق غذا و یا به عبارتی دستگاه گوارش نیز وارد بدن گردند.
                                                                      

تشخیص قطعی، معمولا با کنار گذاشتن ماده آلرژن حاصل می گردد که این امر با کاهش و یا رفع علائم همراه خواهد بود. پاره ای از مطالعات نشان داده که از هر 20 گربه، 15 قلاده از آنها به نوعی مبتلا به آلرژی هستند. برای گربه هایی که نسبت به جربهای خانگی و امثال آن حساسیت دارند گذاشتن غذای خشک در فضای خانه باعث آلودگی و گاهاً بروز علائم می شود و در نتیجه بهتر است از غذاهای کنسروی استفاده شود.
ذکر این نکته جالب توجه است که بسیاری از مبتلایان به برونشیت آلرژیک ممکن است هیچگاه به تشخیص قطعی نرسند چرا که یافتن آلرژن خاصی که باعث بروز واکنش های آلرژیک می شود ممکن است هیچگاه حاصل نشود. در سگها عدم مدیریت و کنترل این حالت ممکن است منجر به برونشیت های مزمن گردد که در این حالت راه های هوایی تنگ تر از حالت عادی شده و تنفس برای حیوان دشوار می گردد. همچنین بسیاری از سرفه های ناگهانی و یا سرفه های مزمن که در حیوانات دیده می شود، ممکن است ناشی از برونشیت آلرژیک باشند.
در بحث مدیریت این بیماری گفته می شود، امتحان کردن جیره غذایی با پروتئین تازه و کربوهیدرات، می تواند مناسب باشد که البته این امر در کنار سایر امور محیطی توصیه شده توسط دامپزشک در موارد خفیف موثر می باشند. در موارد شدیدتر و در مواردی که همراه با حملات ناگهانی و شدید می باشند، ضرورت دارو درمانی از سوی دامپزشک وجود دارد که بسته به شرایط از سوی دامپزشک انتخاب می گردد.