توکسوپلاسموز
یکی از سوالات رایج دارندگان حیوانات خانگی خصوصا صاحبین گربه، پرسش در خصوص جنبه مشترک بودن توکسوپلاسما و ایجاد مشکل خصوصا در مورد خانمهای باردار می باشد که ضرورت توضیحاتی را در این زمینه می طلبد. توکسوپلاسما یکی از انگل هایی است که عمده حیوانات خونگرم را درگیر می نماید.

                                                                    

در این بین، تنها در گربه ها، این انگل سیکل کامل زندگی خود را سپری کرده و می تواند از طریق مدفوع آن دفع گردد. این انگل پس از دفع، برای بدست آوردن شرایط فعال، نیازمند باقی ماندن بمدت 1-5 روز در شرایط محیطی و رطوبت مناسب می باشد و در این صورت چنانچه دستها و یا سیستم گوارشی به نحوی با این انگل آغشته گردد و از طریقی وارد دهان گردد می تواند بدن را آلوده نماید. این بدین معنی است که اگر مدفوع گربه بطور منظم و قبل از باقی ماندن به مدت زمان گفته شده در محیط،برداشت شود و یا پس از برداشت مدفوع،نظافت دستها به شکل مطلوبی رعایت شود، به هیچ عنوان یا انتقالی صورت نمی گیرد و یا انگل قابلیت بیماریزایی ندارد. نکته مهم دیگر، این مطلب است که طبق تحقیقات صورت گرفته،هر گربه در طول زندگی خود، تنها یک بار دفع توکسوپلاسما دارد و چنانچه از طریق آزمایش های مربوطه مشخص گردد که گربه شما در گذشته دفع توکسوپلاسما داشته، در نتیجه دیگر نگرانی ای در خصوص دفع مجدد آن وجود نخواهد داشت.
درکل در مورد خانم هایی که قصد بارداری دارند و در منزل از گربه نگهداری می کنند، با مشاوره دکتر متخصص زنان و انجام آزمایشات مربوطه به هیچ عنوان مشکلی پیش نخواهد آمد، اما در مورد خانم هایی که باردارند و یا قصد بارداری دارند، هرچند که با انجام آزمایشاتی می توان میزان خطرپذیری پذیرش گربه را به صفر رساند اما احتیاط بهتر آن است که تا پس از طی دوران بارداری از پذیرش گربه و یا گربه جدید خودداری نمایند.