کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال:
همانطور که می دانید ایمپلنت های دندانی، بهترین روش برای جایگزین دندان از دست رفته است. این روش با استفاده از ایمپلنت دیجیتال بسیار بهتر هم خواهد شد.

                                                                   

در ایمپلنت دیجیتال، دندان کاشته شده دارای جذابیت و کارایی بالایی خواهد بود، همچنین این روش بسیار راحت تر از شیوه سنتی کاشت دندان است و تنها در یک روز می توان تمام فک را ایمپلنت قرار داد.
در این روش تعداد مراجعه به دندانپزشک بسیار کمتر خواهد شد در صورتی که در روش جراحی ایمپلنت به روش سنتی باید چندین بار به دندانپزشک مراجعه کرد.
در این روش با استفاده از نرم افزارهای خاص محل دقیق ایمپلنت در استخوان فک مشخص خواهد شد و ایمپلنت در آن نواحی کاشته شود که این امر باعث می شود که دندان های کاشته شده داری پایداری و نظم خاصی باشند.
فواید ایمپلنت دیجیتال
فواید جراحی ایمپلنت به روش دیجیتال همانند روش سنتی آن است:
طول عمر زیاد
شباهت بسیار زیاد به دندان طبیعی
دارای عملکردی همانند دندان طبیعی
حفظ ساختار فک و صورت
فواید فوق فوایدی هستند که در میان روش دیجیتال و روش سنتی مشترک است، ایمپلنت دیجیتال مزایای بیستری را نسبت به روش سنتی دارد که در ادامه این مزایا مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
مدت زمان جراحی بسیار کوتاه تر است:
در روش سنتی کاشت دندان بسیار زمان بر است در صورتی که در روش ایمپلنت دیجیتال این زمان بسیار کوتاه تر شده است به طوری که می توان تمام فک بالا و پایین را در یک روز ایمپلنت گذاری کرد.
تحویل فوری روکش ایمپلنت:
در روش ایمپلنت دیجیتال، روکش موقت در همان روز جراحی تحویل داده می شود و بیمار حتی یک روز هم احساس بی دندانی نمی کند.
کاهش تعداد دفعات مراجعه به دندانپزشک:
در روش کاشت دندان به روش سنتی باید در هر مرحله از کاشت دندان به دندانپزشک مراجعه کرد در صورتی که در روش کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال تعداد دفعات مراجعه به دندانپزشک حدود ۲ الی ۳ بار است.
زمان بازیابی کوتاه تر:
به دلیل آنکه در روش ایمپلنت دیجیتالی لثه برش و بخیه زده نمی شود بنابراین زمان نقاهت بسیار کمتر می شود.
دقت و پایداری بیشتر:
در ایمپلنت دیجیتال محل دقیق ایمپلنت شناسایی می شود در آنجا کاشت دندان انجام می شود