تلفن : 9 – 88820091

آدرس : خیابان شهید مطهری ، خیابان فجر ( جم ) ، بیمارستان جم

لیست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان جم جهت بیماران بستری در سال 1394:

 • بيمه مجلس شورای اسلامی
 • بيمه مركز پژوهش هاي مجلس 
 • بيمه كتابخانه مجلس
 • بيمه كوثر
 • بيمه شهرداري
 • بيمه توانير
 • بيمه صنايع هواپيمايي
 • بيمه بانك تجارت
 • بیمه بازنشستگي شركت نفت
 • بيمه سازمان گسترش و نوسازي
 • بيمه بانك كشاورزي
 • بيمه كمك رسان
 • بيمه ما ( چكاپ )
 • بيمه فولاد ايران
 • بيمه بانك توسعه و صادرات
 • بيمه بانك صنعت و معدن
 • بيمه بانك مسكن
 • بيمه بانك مركزي
 • بيمه بانك سپه
 • بيمه بانك رفاه كارگران
 • بيمه بانك ملت
 • بيمه بانك صادرات
 • بيمه ميهن
 • بيمه سرمايه گذاري كيش
 • بيمه كارآفرين
 • بيمه هواپيمايي هما
 • بيمه رازي

لیست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان جم برای بیماران سرپایی در سال 1394:

 • بانک ملت ـ فول درمان (با ارئه دفترچه)
 • بانک صادرات ـ فول درمان (با ارئه دفترچه)
 • بانک مرکزی ـ فول درمان (طبق برگه بانک مرکزی)
 • بانک صنعت و معدن ـفرانشیز 20% ـ 20 درصد هزینه به عهده بیمار (با ارائه معرفینامه)
 • بانک توسعه و صادرات ـ فول درمان (با ارئه دفترچه)
 • بانک سپه ـ فول درمان (با ارئه دفترچه)
 • بانک تجارت ـ فول درمان (با ارئه دفترچه)
 • بانک کشاورزی ـ فول درمان (با ارئه دفترچه)
 • بانک مسكن ـ فول درمان (با ارئه دفترچه)
 • بانک رفاه كارگران ـ فول درمان (با ارئه دفترچه)
 • شهرداری ـ فول درمان (با ارائه دفترچه)
 • صندوق بازنشستگی شركت نفت ـ فرانشیز 10% ـ 10 درصد هزینه به عهده بیمار است
 • مجلس شورای اسلامی ـ فول درمان (با ارائه معرفینامه یا کارت)
 • بانک ملی ـ 20% ـ 20 درصد هزینه به عهده بیمار است (با ارائه معرفینامه)
 • کتابخانه و موزه مجلس شورای اسلامی ـ فول درمان (با دریافت کپی کارت سلامت)

 

تـــاریخـــچــه بیمارستان فوق تخصصی جم تهران:

در اواسط دهه 40 خورشيدي با پيشرفت علم پزشكي و توسعه دانشگاههاي كشور از سويي و تبادل روز افزون اطلاعات و بازگشت پزشكان تحصيل كرده در خارج به ميهن از سوي ديگر ، نياز به راه اندازي مراكز پزشكي نوين با فن آوري بروز و پيشرفته بيش از پيش احساس مي شد
بيمارستانهاي خصوصي دهه چهل به سبك بيمارستانهاي دهه 20 ساخته شده بودند و براستي با بيمارستانهاي دولتي تفاوت چنداني نداشتند . اتاقهاي عمل بسيار ساده و بدون تجهيزات خاص و اتاق بيماران نيز در نهايت سادگي ساخته شده بود . بيشتر اين بيمارستانها با سرمايه خصوصي يك يا چند نفر معدود بنيان نهاده شده بود و بدين سان سرمايه گذاري قابل ملاحظه اي برا ي تجهيزات در نظر گرفته نشده بود.

براي مثال متخصص بيهوشي بعنوان ارائه دهنده تخصصي نوپا ناگزير به حمل دستگاههاي بيهوشي از بيمارستاني به بيمارستان ديگر در صندوق اتومبيل خود بود


در سالهاي مياني 40 اساتيد نامداري همچون پروفسور حسن هاشميان و پروفسور ابراهيم سميعي به تشويق دكتر عبداله عليخاني بر آن شدند تا با تأسيس گروه پزشكان جم بيمارستاني نو با فن آوري بروز و پيشرفته بنيان گذارند
پس از بررسي هاي لازم درنزديكي تپه هاي عباس آباد و در مجاورت خيابان تازه احداث شده تخت طاووس زميني به مساحت تقريبي 4000 مترمربع خريداري شد . بدين ترتيب مأموريت ساخت بيمارستان به شركت مهندسي گروه چهار و مسئوليت نظارت بر انجام امور به آقايان دكتر موحدي ، دكتر عليخاني و دكتر فرين محول گرديد اين گروه جوان و نوآور ، نقشه اي زيبا و كارآمد براي ساخت بيمارستان تهيه نمودند و در شهريور سال 1347 كلنگ احداث بيمارستان توسط زنده يادان پروفسور حسن هاشميان و پروفسور ابراهيم سميعي به زمين زده شد
كار احداث بيمارستان در سال 1349 پايان گرفت و بيمارستان جم با زيربناي 9000 متر مربع و دارا بودن 128 تخت بستري و 3 اتاق عمل پيشرفته و مجهز به پيشرفته ترين دستگاههاي راديولوژي و تجهيزات قلبي در سال 1350 به بهره برداري رسيد .به كوشش مرحوم دكتر صادق نظام مافي بيمارستان جم نخستين بيمارستان خصوصي تهران بود كه مجهز به دستگاه راديوايزوتوپ گرديد و بدين ترتيب امكان بررسي بيماريهاي تيروئيد كه در ايران بسيار شايع بود ميسر گرديد
با گذشت زماني كوتاه شمار ديگري از پزشكان بنام تهران نيز به هسته اصلي بيمارستان جم پيوستند و بدين سان در اوايل دهه 50 گروهي از پزشكان بنام و خوش نام در محيطي نو و مجهز در بيمارستان جم شروع به فعاليت نمودند و بيمارستان جم از شهرت بسزايي برخوردار گرديد .
بزرگاني كه پايه هاي استوار بيمارستان جم را پي نهادند همواره قداست درمان آلام بيماران را باور داشتند و از آغاز كار رعايت حال بيماران و دوري از هر گونه اجحاف بر آنان را سر لوحه كار خود قراردادند .اينك نيز رمز موفقيت بيمارستان جم پس از قريب به نيم قرن تلاش بي وقفه و پيشرفت روز افزون همانا ارج نهادن به بيماران و دوري از اجحاف به آنان مي باشد .
امروز پزشكان بيمارستان جم خرسندند كه به پيروي از بنيانگذاران بيمارستان جم و اقتدا به خصلت نيكوي آن بزرگان به ارائه خدمت به بيماران مي پردازند .