تلفن : 9 – 88966131

آدرس :  تهران ، خیابان فلسطین ، خیابان ایتالیا ، بیمارستان شهید مصطفی خمینی

 

لیست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان مصطفی خمینی

 • بيمه سينا
 • بيمه رازي
 • بيمه ميهن
 • بيمه ملت
 • رياست جمهوري
 • هواپيمائي
 • ارتباطات زير ساخت
 • بنياد پانزده خرداد
 • بانكها
 • شهرداري تهران
 • صدا و سيما
 • شركت فولاد
 • بيمه آرمان
 • بيمه ما
 • آتيه سازان حافظ
 • بيمه دانا
 • بيمه آسيا
 • بيمه معلم
 • بيمه البرز
 • بيمه كمك رسان ايران(sos)
 • بيمه ايران
 • بيمه كوثر
 • بيمه كار آفرين
 • دبيرستان و دانشگاه اميركبير
 • كانون سردفتر داران و دفترياران

 

بیمارستان آموزشی شهید مصطفی خمینی پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال 1359 به بنياد شهيد واگذار گرديده است.

ودر طي سال هاي دفاع مقدس، بعنوان مهمترین مركز پزشكي بنيادشهيد در ارائه خدمات به مجروحين جنگ تحميلي و خانواده معظم شهداء و ايثارگران خدمات شايان توجهي را ارائه نموده است. این بیمارستان در تاريخ 19/5/72 به دانشگاه شاهد واگذار گرديد و درحال حاضر ضمن استمرار ارائه خدمات به خانواده معظم شهداء و ايثارگران وساير بيماران، خدمات آموزشي را به دانشجويان علوم پزشكي شاهد ارائه مي نمايد.

 

فعالیت این مرکز در بخشهای مختلف بستری ، سرپایی وپاراکلینیک توسعه یافته واینک بعنوان یک مرکز فعال پذیرای مراجعین محترم می باشد.بخش اعظم بیماران بستری ومراجعین به درمانگاه در مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی از خانواده معظم شهداء می باشندکه جزئیات مسائل شرعی ودینی برایشان بسیار با ارزش بوده ودر انجام اقدامات درمانی ومراقبتی باید به این اصل توجه داشت.