آموزش های مهد کودک بر اساس شناختی که ما نسبت به کودکان و روح و جسم آنها داریم انجام می پذیرد.پس از سالها کار با کودک، استفاده از ابزار آموزش در مهد کودک مجسم دریچهای از دنیای آموزش کودکان را بر ما گشود که تا کنون اثرات بینظیر آن را تجربه نکرده بودیم. علم و تکنیک با کمک شناخت دنیای روانی کودک، معجزهای در آموزش پیش از دبستان آفریده است که والدین گرامی در طول سال تحصیلی شاهد آن بوده و قطعاً شگفتزده خواهند شد.کلیه مربیان در مهدکودک ما دوره های خاص آموزشی کار با ابزار را گذرانده و با عشق و صرف انرژی فراوان به تعلیم و تربیت کودکان میپردازند. همچنین کلیه پرسنل با گذراندن کارگاههای روانشناسی کودک، تلاش بینظیری برای آشنایی و شناخت دنیای روانی کودکان داشته تا در آموزش و تعلیم کودک با آگاهی بیشتری گام بردارند. کودکانی که در مرکز ما آموزش میبینند با بازی و روشهای غیرمسقیم آموزشی کاملاً عینی و ملموس، با جهان پیرامون خود آشنا شده و بر اساس واحد کار برنامهریزی شده، آموزش میبینند و بالاخره کودکانی که شانس حضور در مرکز ما را دارند از نتایج این سیستم آموزشی بهرهمند شده و ایمان دارم برای فردای خود و کشور عزیزمان ایران با مسئولیتپذیری بیشتری قدم برداشته و به دلیل فهم و درک خوب و تجربهای که در کارهای گروهی دارند، توجه عمیقی به دنیا و انسانهای اطرافشان نشانمی دهند و در نتیجه به افرادی مهم و موثر با قدرت رهبری بینظیر و اعتمادبهنفس بالا تبدیل خواهند شد.


اهداف ما
ما باور داریم که ساختار شخصیت هر کودک در سنین قبل از دبستان و زیر هفت سالگی شکل می گیرد و این ساختار بدون شک بر رفتار و نگرش و ارتباط او با خود و دیگران و بر کیفیت تحصیل و زندگی بزرگسالی او تاثیر عمده ای خواهد داشت.سیستم آموزشی ما یک سیستم آموزشی صرف نیست . نگاه ما به نظام هستی و آفرینش و رابطه انسان (کودک ) با خدا و جهان پیرامونش ، منظومه شمسی ، حیوانات ، گیاهان نگاهی است که کودک را به مبدا هستی بخش جهان نزدیک می کند. ما معتقدیم انسان بدون اعتقاد ، انسانی بی تعهد و بی هویت است واگر انسان مدرن ترین آموزشهای دنیا را فرا گیرد اما در وجودش از کودکی بخش معنوی فعال نگردد همانی خواهد شد که امروزه میلیونها انسان افسرده و ناکارآمد و بی اعتماد به نفس با اثرات آن دست به گریبانند آمار خودکشی جرم و جنایت گواه ما بر این ادعاست .شش سال اول زندگی هر انسانی مهمترین سالهای رشد شخصیت اوست بنابراین اثر مؤثر آموزشهای پیش از دبستان، توشهای برای همیشه سالهای زندگی اوست. انسانی مثبت، اجتماعی، کارآمد، با قدرت تفکر خلاق و رفتاری انسان دوستانه و مسئول در برابر خود و دیگران برای جامعه فردا حاصل این سیستم آموزشی ماست.


ویژگی های کلاس
با مشاهده کلاسهای ما می توانید متوجه بازدهی بالای سیستم آموزشی ما شده و شاهد آماده سازی کودکان برای مراحل بعدی زندگی شوید. کلاس های ما شباهت چندانی با کلاسهای معمولی ندارند کودک هیچ کاری را طوطیوار انجام نداده و یاد نمیگیرد . وی در آموزش فعال است، خود انتخاب میکند و به انجام میرساند و به تصمیمگیری در مورد کار بعدی میپردازد. مربی تنها یک راهنماست و ناظر کارهایی که کودکان مایل به انجام آن هستند و یا سرگرم انجام کارهایی به همراه آنهاست و این نظارت، زمان آمادگی کودک را جهت یادگیری مطالب بیشتر(سطح بالاتر) تعیین می نماید. او کودک را یاری می کند تا خودش یاد بگیرد و به ندرت آموزش به صورت مستقیمداده می شود.در کلاسهای ما مربی با محول کردن برخی از کارهای کوچک و پرداختن بهتربیت و آموزش هوشمندانه به کودکان، (آنان عموماً در حال کار با وسایل هستند و درنتیجه احساس استقلال میکنند) دیگر فرصت و تمایلی برای کشیده شدن به سوی رفتارهای مخرب باقی نمیماند.

بخش های آموزش مهد کودک :
مهارتهای زندگی
شامل فعالیت هایی است که منجر به استقلال کودک می گردد، مانند: باز و بستن دگمه، پوشیدن کفش و پوشیدن لباس و ...


آموزش آداب اجتماعی 
در کلاسهای تعاملی ما، کودکان می آموزند که نسبت به خود و دیگران مسئولیت پذیر باشند و به تفاوت ها و توانایی های یکدیگر احترام بگذارند و رفتاری مودبانه و محترمانه با هم داشته باشند.


مهارتهای حسی 
هیچ بخشی از خود ما نیست مگر اینکه از حواس ما ناشی شده باشد.


علوم و فرهنگ 
در بخش علوم و فرهنگ به کنجکاوی کودکان پاسخ داده می شود در این کلاس می توان علاقه کودکان را نسبت به موضوعی اجتماعی، گیاه شناسی ،جانورشناسی ،تاریخ و جغرافیا تقویت کرد .مفاهیم دینی آموزش مفاهیم دینی در مهدکودک ها با توجه به ادراک شناختی ما از کودک صورت می پذیرد او با آیات و سوره های قرآنی آشنا شده تا علوم و زبان قرآن را به همراه بخشهایی ازآموزه های دینی فرا گیرد ، خداوند ، منظومه شمسی ، حیوانات ، پرندگان ، گیاهان . همچنین زندگی پیامبران و امامان معصوم (ع) از طریق قصه های قرآنی سر فصل این آموزش هاستامام سجاد : با فرزندت آنچنان رفتار کن که اثر نیکوی تربیت تو مایه زیبایی و جمال اجتماعی او شود .


ریاضیات :
اولین مساله که کودک در ریاضی با آن مواجه می شود فهم کمیت است در یک زمان معین از رشد کودک در مغز ریاضی او یک بیداری رخ می دهد در اینزمان کودک از کشف حسی به شمارش و اندازه گیری می رسد . کودک می بایست به بلوغی برسد که نمی توان آن را آموزش داد بلکه باید به طور طبیعی اتفاق بیفتد .


زبان و هنر :
به منظور ایجاد انگیزه دائمی در خواندن و نوشتن ارائه فعالیت های مختلف زبان ضروری است همچنین روند یادگیری علائم نوشتاری بخشی از رشد مهارتهای زبانی را تشکیل می دهد.کارهای دستی گامی به سوی خلاقیت است، کودکان خلق چیزی با دستانشان را بسیار دوست دارند. نباید این لذت را دست کم گرفت. محصول نهایی این حرکت،افزایش اعتماد به نفس و هوش کودک خواهد بود.