تلفن های تماس :  ۷۳۹۹۹ -  ۷۷۶۰۱۰۹۵

اطلاعات بیمارستا ن ۱۴۳۱-۱۴۳۰

پذیرش اورژانس ۱۲۷۰-۱۲۶۰

پذیرش کلینیک ۱۱۷۰-۱۱۶۰

پذیرش بیمارستان ۱۴۳۳

پذیرش آزمایشگاه ۱۲۸۱-۱۲۸۰

پذیرش رادیولوژی ۱۴۲۲-۱۴۲۱

آدرس: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان دکتر شریعتی و بهار

بیمه های طرف قرار داد بیمارستان آراد

  • بانک ها (ملت، تجارت، سپه، صادرات، مسکن، صنعت و معدن)
  • شهرداری (شهر سالم)
  • هواپیمایی (هما)
  • بازنشستگان شرکت نفت
  • صنعت و معدن
  • کمک رسان ایران )  sos )
  • بیمه فولاد

در سال ۱۳۴۸ گروهی از پزشکان با هدف تامین نیازهای درمانی مناطق مرکزی شهر تهران، در زمینی به مساحت ۱۲۵۹متر مربع واقع در خیابان سمیه اقدام به تاسیس این بیمارستان نمودند. ساختمان اولیه مشتمل بر ۸۵ تختخواب در اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ افتتاح گردید.

با گذشت زمان و افزایش تعداد مراجعه کنند گان، سهامداران بیمارستان اقدام به توسعه بیمارستان نمودند بطوریکه اکنون بیمارستان آراد با زیر بنایی بالغ بر ۱۰,۰۰۰متر مربع و برخورداری از بخش های مختلف تخصصی مشتمل بر ۱۴۵ تخت بصورت شبانه روزی در جهت ارائه بهترین خدمات بهداشتی و درمانی فعال می باشد.