واقعیت درمانی
در واقعیت درمانی نحوه ی دریافت واقعیت از سوی مراجع و شیوه ی ارزیابی درونی او از واقعیت مورد تاکید قرار می گیرد. در این روش درمانی ، مواجه شدن با واقعیت ، مسئولیت پذیری و ارزشیابی در مورد رفتار های درست و نادرست مورد تاكید قرار می گیرد . فرد نه تنها در مقابل اعمال خود ، بلكه در برابر تفكرات و احساسات خود نیز مسئول است . فرد قربانی گذشته و حال خود نیست ، مگر این كه خود بخواهد. هدف اساسی تشکیل جلسه واقعیت درمانی : تاکید بر رفتارهای فعلی و زمان حال سالمند می باشد.اگر مشکل ایجاد شده برای سالمند ریشه در گذشته داشته باشد سالمند باید بیاموزد که چگونه مسایل گذشته را در زمان حال حل کند.
پرسش و پاسخ
در ابتدا سوالات را از قبل و با توجه به طبقه بندی ساده ، متوسط و دشوار تهیه می شود و از هر سالمند با توجه به سطح سواد و درک آن ها سوالات را انتخاب می کنیم و پس از دادن جواب درست به سالمند بازخورد مثبت داده میشود  که در روحیه ی آنان بسیار موثر است و باعث ارزیابی دانش معنایی سالمندان می شود.

                                                         
داستان خوانی

خواندن داستان کوتاه و نتیجه گیری بعد از آن از فعالیت اصلی این برنامه می باشد تا از قدرت قضاوت ، درک و نتیجه گیری آنان آگاه شویم و ارزیابی جامع تری از وضعیت سالمندان ارایه دهیم. جنبه ی مثبت دیگر این برنامه دادن حق انتخاب داستان به سالمندان است که این امر حق انتخاب ، در روحیه آنان موثر است.
خاطره درمانی
هدف اصلی این برنامه ورزش حافظه می باشد. زیرا استفاده ازحافظه دور که در جریان خاطره گویی اتفاق می افتد دربهبود شناختی سالمندان موثرمی باشد.سالمندان دراین برنامه با بازگویی گذشته ی خود ، که دوران فعالیت آن ها بوده است احساس درونی بهتری پیدا می کنند و خود را در حال و هوای گذشته احساس می کنند که این امر منجر به ارزیابی بهتر از خود می شود.
بازی درمانی
دراین جلسه سالمندان گرد هم می آیند و با توجه به سطح هر سالمند بازی های ساده تا پیچیده برای آنان انتخاب می گردد و با یک چالش روبه رو می گردند تا علاوه بر توانبخشی  با نقاط قوت و ضعف خود آشنا شوند.