بافت چربی بزرگترین غده درون ریز و بخش مهمی از ترکیب بدن بوده، که بسیاری از سیگنال های هورمونی را می پذیرد و همچنین قادر به تولید هورمون ها و مواد شبه هورمونی است .
چربی، انرژی بالقوه ای را شامل می شود؛ به معنای " قادر به تبدیل شدن یا تبدیل کردن، در صورت امکان " است . زیرا سوختی که هنوز تبدیل به انرژی نشده، این انرژی ذخیره یا انبار شده است .
در حقیقت شما واقعا چاق نیستید، بلکه انرژی بالقوه فراوانی دارید . شما بدنی دارید مملو از انرژی ذخیره شده و در عین حال ناتوان در آزاد کردن آنها! شما ممکن است حتی از نان، پاستا، غلات، حبوبات و یا شکلات و غیره انرژی کسب کنید. دلیل این اتفاق این است که ذخایر انرژی در دسترس نبوده و شما نیازمند راه حل خاصی هستید تا به کمک آن ذخیره چربی را آزاد و تبدیل به انرژی کنید . 
بدن ۶ هورمون چربی سوز و ۳ هورمون چربی ساز دارد .
نکته اگر هر کدام از هورمون های ذخیره چربی فعال شوند، تمام ۶ هورمون چربی سوزی را غیر فعال می‌کنند. راز موفقیت فعال کردن دائمی ۶ هورمون چربی سوز و غیر فعال نگه داشتن ۳ هورمون چربی ساز است .

                                   
7 اصل چربیسوزی
اصل شماره 1
چهار فرم متفاوت از تیپ های بدنی وجود دارند که هرکدام تحت تاثیر هورمونهای خاصی هستند .احتمالا اصطلاح بدن های گلابی شکل یا سیبی شکل به گوشتان خورده اما واقعیت نهفته چیز دیگری است . تعیین محل قرار گیری چربی کار ویژ ه ی هورمونهاست و اختلال در این عملکرد سبب ایجاد بدنهای متفاوتی از نوع کبدی ,تیروئیدی , تخمدانی و آدرنال می شود .
اصل شماره 2
تاثیر کالری ها در قیاس با هورمون های چربی سوز ناچیز است ؛ مشکل واقعی در سوخت و ساز بدن و هورمون هایی که آنها را کنترل می‌کنند نهفته است. 
اصل شماره 3
قبل از اینکه وزن کم کنید باید سالم باشید .حتما شنیده اید  که چاقی یک خطر برای بیماری محسوب میشود که منجر به بیماریهای قلبی، دیابت، آرتروز و سکته مغزی می گردد. مسئله اینجاست که این ادعا غلط است و در واقعیت چاقی خود یک اثر یا نتیجه نشات گرفته از عامل بیماری زای دیگری است و نشان میدهد که هورمونهای غیر متعادل دارید .
اصل شماره 4
هورمونهای زیست محیطی و مواد شیمیایی شبه هورمونی 
اصل شماره 5
شماباید غدد و هورمونهای خود را تنظیم کنید تا وزن تان کاهش یابد .
اصل شماره 6
هورمونهای چربی سوز و چربی ساز محرک های خاص خودشان را دارند .
اصل شماره 7
ورزش نادرست از چربیسوزی جلوگیری می کند .