رشد و پرورش خلاقیت
خلاقیت و نوآوری کودک غالبا در زمان‌هایی شکوفا می‌شود که آزادی عمل دارد، می‌تواند قوه تخیل خویش را برای ساختن چیزی به کار اندازد. از آنجا که بازی با شن طبق الگو، مدل و نقشه از پیش تعیین شده نیست کودکان می‌توانند به آفرینش دست بزنند. به دلیل قابلیت انعطاف و نرمی شن می‌توانند به هر صورتی که بخواهند آن را شکل بدهند و خیلی سریع می‌توانند خراب کنند.
همان طور که نقاشی کردن موجب خلاقیت، ابتکار، نوآوری و لذت درونی برای کودک می‌شود، شن بازی افزون بر همان اثرات، سرگرمی بسیار لذت بخش و شادی آفرین برای کودکان به حساب می‌آید.
رشد و پرورش گویایی
باید به کودکان فرصت داد از راه شن بازی، مجسمه سازی، کولاژ و نقاشی احساسات و عقاید خویش را بیان نمایند. در بازی با شن کودک می‌تواند فکر کند، تصمیم بگیرد و با کمک قوه تخیل و تصورش چیزی بیافریند و در پایان احساس رضایت کند و درباره ساخته‌هایش صحبت کند. احساس رضایت ناشی از ساختن بسیار پراهمیت است.
علاوه بر آنکه کودک در مورد ساخته اش داستان سرایی می‌کند، به افکارش هم نظم و ترتیب می‌دهد. زمانی که کودکان در حال شن بازی هستند برای دوستان شان صدا در می‌آورند، یا ممکن است خواسته باشند با کارهایی مثل پختن، خوردن، مهمانی و جشن خود را مشغول کنند.
رشد و کنترل اعصاب و عضلات
بیشتر کارهایی که با شن انجام می‌گیرد با به کارگیری انگشت و دست می‌باشد. فشار دادن، ضربه زدن، جدا کردن، غلطاندن، قطعه قطعه کردن، به همدیگر متصل کردن و … به رشد عضلات کمک می‌کند و باعث می‌شود کودک تجربه‌های آسان و موفقی برای خود کسب نماید.
                                   
رشد و پرورش مهارت های اجتماعی
وقتی چند کودک با همدیگر شن بازی می‌کنند از شراکت و داد و ستد برای ساختن چیز مورد علاقه شان لذت برده و مهارت‌های اجتماعی شان پرورش پیدا می‌کند.
پرورش قدرت تجسم فضایی و هندسی
کار با شن زمینه پرورش ادراک فضایی و هندسی کودک را افزایش می‌دهد چون کودک می‌تواند صورت‌های فضایی و هندسی را به صورت عینی خلق کرده و مشاهده کند؛ مثلاً ساخت یک جعبه، چمدان، آدم، مربع، مستطیل، دایره و … همه این مفاهیم را می‌تواند از طریق شن بازی عینیت بخشد و با مفاهیمی مانند نرمی، سفتی، زبری، سختی، سبکی، سنگینی، طول، سطح و حجم آشنا گردد.
شن ماده خیلی خوبی برای طرح‌های سه بعدی است، زیرا به دلیل نرمی و قابلیت انعطاف می‌توانند آن را به هر شکلی که بخواهند در آورند. همچنین کودکان در سنین کودکستانی می‌توانند شکل‌های پایه‌ای مانند دایره، توپ‌های کوچک، شکل‌های گوشه دار مثل مربع و مستطیل را با شن بسازند.
پرورش حس لامسه
خاصیت نرمی و شکل پذیری طبیعی شن جاذبه قوی برای کودکان در هر سنی دارد. هر یک از حواس که بیشتر در معرض محرکات محیطی قرار بگیرد، کاربرد و مهارت آن افزایش می‌یابد.
شن علاوه بر تمامی مزایای دیگری که برای کودک دارد حس لامسه کودک را پرورش داده و زمینه درک و فهم حس لمس کردن را برای او فراهم می‌کند و مفاهیمی مانند سفت، سخت، نرم، زبر، مرطوب، خشک و … را برای کودک معنی دار می‌کند.
برای بازی با شن کودکان از مجموعه حواس شان از قبیل دیدن، لمس کردن و بوییدن استفاده می‌کنند و از آنجا که بیشتر کارهایی که با شن انجام می‌گیرد با به کارگیری انگشتان دست می‌باشد، حس لامسه بیشتر به کار گرفته می‌شود. کودکان وقتی با شن کار می‌کنند مفاهیم نرم و سخت را تجربه می‌کنند. کودک با مقداری آب مخلوط کردن به خاک رس در می‌یابد که خاک رس می‌تواند تبدیل به شن شده، شن درست شده می‌تواند خیلی شل (نرم) یا خیلی سفت (سخت) باشد.
تقویت و هماهنگی چشم و دست
کودک برای شکل دادن به شن از عضلات دست استفاده می‌کند و به دنبال آن چشم را به همکاری با دست وا می‌دارد و از قوه تخیل و تصور خویش برای خلق و ابداع آن کمک گرفته و چیزی را می‌آفریند.
از آنجا که هماهنگی چشم و دست برای رشد کودک ضروری است، لازم است برای کودکان فعالیت‌هایی که منجر به هماهنگی حرکتی چشم و دست می‌شود مانند نقاشی (استفاده از رنگ، قلم مو، آبرنگ و …)، شن بازی، ساختن مجسمه‌ها و کارهای شنی، خمیربازی و نقاشی با انگشت را در نظر گرفت.