امروزه روش های زیادی برای فرم  و حالت دادن به  ابروها وجود دارد ،که یکی از این روش های جدید  فیبروز است .شما میتوانید بعداز کسب اطلاعات لازم در این زمینه از این متد جدید برای اصلاح فرم ابروها وبرطرف کردن عیب های موجود در ابروهایتان استفاده نمائید ،اصلاح فیبروز برگرفته از نام شرکتی در صبرستان است که دارای شاگردان ایرانی زیادی می باشد ،فیبروز ابرو از انواع روش های نیمه دائمی برای آرایش ابروهاست که در این روش برای هاشور وسایه زدن ابرو از سوزن های یکبار مصرف وبه صورت دستی استفاده می شود وبعداز اتمام مراحل فیبروز شما ابروهایی بافرم زیبا و طبیعی دارید .
انواع مدل های هاشور ابرو براساس فیبروز .
1:spine- 3
این مدل هاشور ابرو  به تیغ ماهی نیز معروف است ودر این مدل نقطه کانونی هاشور روی انتهای ابروها قرار دارد وهمه قسمت های هاشور در جهت انتهایی ابروها زده می شوند .
2:spine 5 
این مدل به هاشور ابرو آسیایی معروف است ودراین مدل نقطه کانونی هاشور در قسمت پائینی ابروها ودرجایی بین ابتدا و قوس ابروها قرار میگیرد .
3:spine 6 
این مدل به هاشور ابروی کلاسیک نیز معروف است ودراین نقطه کانونی هاشور در قسمت قوس پائینی ابروها قرار دارد وتمام هاشورها در جهت این نقطه قرار داده می شوند .
4:upperspine
در این مدل نقطه کانونی هاشور در قسمت بالایی ابروها قرار میگیرد وهمه هاشور در جهت بالایی ابروها زده می شوند .

برای انجام هاشور وسایه ابرو براساس متد فیبروز ابرو از قلم دستی میکروبلدینگ استفاده می شود وسوزن های مورد استفاده در این نوع قلم به صورت یکبار مصرف هستند وبعداز هر بار استفاده باید عوض شوند .

مزایای فیبروز برای ابروها :
قرینه سازی ،فرم دادن به تاج وآرک ابروها ،دادن حالت ظریف و طبیعی، پاک کردن راحت تغیر حالت دادن راحت، سوزش ودرد کمتر، دقت بیشتر به دلیل دستی بودن فیبروز، ایجاد تراکم بالا، ایجاد التهاب کم ،ماندگاری سایه باهاشور ابرو براساس متد فیبروز و بسته به نوع پوست بین یک ماه تا یک سال میباشد .
تنها عیب فیبروز این است که کسانی که قبلا تاتو کردند نمی توانند فیبروز کنند .
                                                                      
رنگهای مورد استفاده در فیبروز از انواع مواد معدنی ساخته می شوند واین رنگها فاقد فلزات سنگین می باشند وبه راحتی جذب پوست میگردند وظاهر و رنگی طبیعی را به ابروهایتان میبخشند این رنگها همچنین بعداز پاک شدن ته رنگ قرمز از خود به جای نمی گذارند وبه صورت کامل از روی پوست پاک می شوند .
برای انجام هاشور وسایه ابرو براساس متد فیبروز ابرو از قلم دستی میکروبلدینگ استفاده می شود وسوزن های مورد استفاده در این نوع قلم به صورت یکبار مصرف هستند وبعداز هر بار استفاده باید عوض شوند .
مزایای فیبروز برای ابروها :
قرینه سازی ،فرم دادن به تاج وآرک ابروها ،دادن حالت ظریف و طبیعی، پاک کردن راحت تغیر حالت دادن راحت، سوزش ودرد کمتر، دقت بیشتر به دلیل دستی بودن فیبروز، ایجاد تراکم بالا، ایجاد التهاب کم ،ماندگاری سایه باهاشور ابرو براساس متد فیبروز و بسته به نوع پوست بین یک ماه تا یک سال میباشد .
تنها عیب فیبروز این است که کسانی که قبلا تاتو کردند نمی توانند فیبروز کنند .