پارک کودک، گهواره های پرتابل (سیار) و حیاط بازی کودک همه شبیه به هم هستند. کودکان درون این محفظه ها بازی می کنند، می خوابند یا صبورانه منتظر وقتی می شوند که کارهای خانه تمام شود و شما آن ها را از داخل آن بیرون بیاورید.کودکان از سه ماهگی به بعد نسبت به محیط اطراف شان آگاه تر از پیش می شوند. کودکان باید بیاموزند که چگونه خود را سرگرم کنند. چیزی که رشد و پیشرفت کودک را کند می کند استفاده بیش از حد پارک کودک و صندلی کودک است، پس هرگز کودک را به مدت طولانی در پارک قرار ندهید. وقتی می خواهید غذا را حاضر کنید یا با تلفن صحبت کنید و ... این کار عیبی ندارد چون در برخی از موارد آنجا امن ترین مکان است. قبل از اینکه کودک را درون پارک کودک قرار دهید خوب بررسی اش کنید و جوانب احتیاط را رعایت کنید.همه درزها و لوله ها را وارسی کنید تا مطمئن شوید خوب به هم پیچ شده اند. کمی روی شان تکیه دهید تا مقاومت شان را بسنجید.

عروسک های بزرگ، روتختی های پشمی و پرزدار و وسایل بزرگ دیگر را در پارک کودک قرار ندهید. از یک سو این وسایل می توانند برای کودک حکم پلکانی به دنیای خارج را داشته باشند و از سوی دیگر ممکن است باعث خفگی او شوند.

 

اطراف پارک کودک را وارسی کنید و ببینید آثار گاز گرفتگی یا پارگی یا چیزهایی از این دست پیدا می کنید یا نه. کودکانی که در حال دندان درآوردن هستند اطراف پارک را گاز می گیرند، اگر یک تکه اسفنج یا پلاستیک از اطراف کنده شود ممکن است کودک را خفه کند.

 

اندازه سوراخ های توری را پیش از خرید پارک کودک چک کنید. سوراخ ها شاید به قدری باشند که دکمه لباس کودک در آن ها گیر کند که ممکن است باعث خفگی شود. سوراخ های بزرگ تر برای کودکان خلاق و سریع در حکم پله های یک نردبان باشد. سوراخ های یک پارک کودک باید به اندازه ای ریز باشند که انگشت کوچک تان از درون شان رد نشود.

 

اگر از حیاط بازی استفاده می کنید خیلی بیشتر مراقب باشید. اگر این زمین بازی سیار را از مکانی به مکان دیگر منتقل می کنید باید کف زمین را چک کنید که چیزی روی زمین نیفتاده باشد.