معرفی انواع دستگاه لیزر:
به طور کلی دو نوع دستگاه لیزر وجود دارد.یکی دستگاه های با تکنولوژی شاتی که به الکساندرایت کندلا معروف است و یکی دستگاه با تکنولوژی تماسی یا لمسی که شامل دستگاه های دایود و  سه طول موجه می شود.
از آنجایی که دستگاههای شاتی امواج لیزر را به ساقه مو میزند خیلی اثربخش نیست.و چون امواج لیزر را با فاصله از پوست می زند اگر اپراتور  تمرکز کافی نداشته باشد منجر به سوختگی و درد می شود.دستگاه های تماسی یا رولی، به علت تماس با پوست بدن ریشه مو را مورد اصابت قرار می دهد و از این جهت اثربخش تر است.دستگاههای تماسی خود به سه نوع دایود،الکس دایود اندیگ با سه طول موج همزمان و الکس دایود اندیگ با سه طول موج جداگانه تقسیم می شود.

 

 


دستگاههای دایود فقط برای رنگ های سبزه مفید است و بقیه طیف های رنگ پوست را پوشش نمی دهد.دستگاههای با سه طول موج همزمان،چون سه طول موج را با هم ساطع می کند اثربخشی بالایی ندارد و احتمال سوختگی و درد در ناحیه لیزر شده وجود دارد.
دستگاههای با سه طول موج جداگانه دستگاههای بسیار خوبی هستند که به علت جدا بودن هر سه طول موج الکس،دایود و اندیگ در آنها می توان با توجه به رنگ پوست هر فرد طول موج مناسب با آن را انتخاب نمود.برای سفید پوستان،طول موج الکس،برای سبزه ها طول موج دایود و برای سیاه پوستان و سولاریوم کرده ها طول موج اندیگ را انتخاب نمود.که این منجر به اثربخشی بسیار بالاتر و عدم سوزش و درد می شود.