جراحی زیبایی گوش به نام اتوپلاستی نیز شناخته می شود، مي تواند باعث بهتر شدن شكل، پوزيشن يا ابعاد گوش بشود. اين جراحی می تواند باعث تصحيح يک نقص در ساختار گوش بشود كه از زمان تولد وجود دارد، از قبيل گوش های بسيار بزرگ يا گوش های برجسته و همچنين می تواند شكل گوش را در زمانيكه به دنبال تكامل يا آسيب جلب توجه می نمايد، درمان نمايد.

جراح فوق تخصص پلاستيک از تكنيک های جراحی گوش استفاده می نمايد كه باعث ايجاد يک شكل طبيعی شده و به طور همزمان تعادل و تناسب برای گوش ها و صورت ايجاد می نمايد. تصحيح حتی دفورميتی های جزئی می تواند باعث بهتر شدن ظاهر فرد شده و منجر به افزايش اعتماد به نفس می شود.

آيا من كانديد جراحی زيبايی گوش (اتوپلاستی) می باشم؟
جراحی زيبايی گوش يک عمل به شدت اختصاصی مي باشد و بهترين نتايج از طريق مشاوره با جراح فوق تخصص پلاستیک شما به دست مي آيد. یک فوق تخصص جراحی پلاستيک قادر به توصيه بهترين رويكرد جراحی زيبايی گوش برای شما يا نيازهای كودک شما می باشد.

كودكانی كه كانديدهای خوبی برای جراحی گوش می باشند شامل:

افرادسالم بدون يک بيماری تهديد كننده حيات يا عفونت مزمن درمان نشده گوش

بطوري پتيک 5 ساله يا بالاتر باشد، در زمانی كه غضروف گوش برای تصحيح به ميزان كافی پايدار باشد

همكاری داشته باشد و دستورات را به خوبی انجام دهد

قادر به ابراز احساسات خودشان باشند

نوجوانان و و بالغينی كه كانديدهای خوبی برای جراحی گوش می باشند شامل:

افرادسالم كه دارای يک ناخوشی تهديد كننده حيات یا شرايط بالينی كه باعث مختل شدن ترميم بشود، نباشند

غير سيگاری

افراد با ديدگاه مثبت و اهداف اختصاصی در ذهن برای جراحی گوش

چگونه من برای جراحی زيبايی گوش (اتوپلاستي) آماده شوم؟

آماده سازی شما برای جراحی زيبایی گوش شامل:

تست های آزمايشگاهی يا يک ارزيابی بالينی

مصرف داروهای خاص يا تنظيم نمودن داروهای مصرفی شما

توقف سيگار كشيدن قبل از جراحی

اجتناب از مصرف آسپيرين، داروهای ضد التهابی و مكمل های گياهی به دليل افزايش خطر خونريزی

چگونه يک جراحی زيبايی گوش(اتوپلاستي) انجام می شود؟
جراحی زيبايی گوش از طريق يک برش در پشت گوش انجام می شود به طوری كه بتوان گوش را به سمت سر خم نمود. ممكن است از بخيه های دائمی برای نگه داشتن گوش در سر جايش استفاده شود. يک تكنيک ديگر دربرگيرنده خم نمودن ساده گوش بر روی خودش به طوری كه گوش در نزديكی سر قرار گيرد, می باشد.
جراحی زيبايی گوش معمولا يک عمل جراحی سرپايی می باشد. برای بچه های بزرگتر و بالغين از يک بی حسی موضعی همراه با تسكين ممكن است استفاده شود.

انواع مختلف جراحی زيبايی گوش (اتوپلاستی) چه مي باشند؟
ازتكنيك های جراحی مختلفی برای تصحيح گوش های برجسته استفاده می شود تا يک چين آنتی هليكال (دقيقادر سمت داخل حاشيه گوش) ايجاد يا تشديد شود و همچنين باعث كاهش غضروف بزرگ شده كونكال (بزرگترينو عمقي ترين تقعر گوش خارجی) بشود. جراح شما از بخيه های خارجی براي بستن برش استفاده می نمايد. هر جراحی زيبايی گوش به صورت اختصاصي انجام مي شود تا بيشترين نتايج ظاهر طبيعی حاصل شود.

 

 

 

چه نتايجي را من مي توانم انتظار داشته باشم؟

جراحي زيبايي گوش مي تواند به طور قابل توجهی ظاهر شما را تغيير دهد.نتايج جراحي گوش فوري و معمولا طولاني مدت است.پيگيري توسط جراح شما براي حفظ و نگهداري نتايج شما مهم است.

چه مسائلي در ريكاوري مطرح مي باشد؟
جراحي زيبايي گوش معمولا به صورت يك عمل جراحي سرپايي انجام مي شود.يك پانسمان براي يک هفته بر روي گوش تعبيه مي شود تا باعث كاهش تورم شايعي شود كه در گوش در چند روز اول بعد از جراحي ايجاد مي شود.درد بعد از عمل جراحي جزئي مي باشد و به سادگي با دارو برطرف مي شود.
اكثر بالغين در عرض 5 روز متعاقب جراحی به سر كار برمی گردند. بچه ها مي توانند يك هفته بعد از عمل جراحي به مدرسه برگردند،اما بايستي آنها تا زماني كه به طور كامل از جراحي ترميم يابند،فعاليت هاي خود را محدود نمايند.

آياجراحي گوش ايمن مي باشد؟
تمامي اعمال جراحی دارای درجاتی از خطر می باشند. عوارض احتمالی متعاقب جراحی زيبايی گوش شامل:

درد

تورم

خونريزی

عفونت

اسكار (جزئيو معمولا غير قابل رويت)

بيحس  (موقتی)

عدمتقارن يا گوش های ناهمخوان (نادر)