سابق بر این کسی که یک گوش اصلا شنوایی نداشت نمی توانست برای مشکل جهت یابی خود یا شنیدن صدای تلفن از گوش کاملا ناشنوایی خود چاره ای بیندیشد. اما امروزه سمعک های بسیار ریزی وجود دارد که میکروفن گوش بدتر صدا را به سمعک گوش بهتر یا نرمال می دهد.  

سکته گوش 
همانطور که از اسم آن مشخص است به صورت ناگهانی شنوایی یک گوش قطع می شود. این مدل کم شنوایی یک حالت اورژانس کم شنوایی است و شخص باید نزد پزشک گوش حلق بینی که کار گوش انجام میدهد، مراجعه کند. تا یک هفته اول اصولا درمان می تواند موثر باشد. کورتون تراپی ،تزریق و مصرف برخی داروها، ویتامین درمانی و تزریق دارو و سرم و انجام چند بار شنوایی سنجی در طی درمان صورت می گیرد. اگر درمان به موقع باشد می تواند اکثر شنوایی و یا تمام آن برگردد. 

 


علل شایع سکته گوش
عفونت ها، ضربه به سر، بیماری های خودایمنی مانند سندروم کوگان، استفاده از داروهای سمی گوش مانند بتامتازون، جنتامایسین، مشکلات مرتبط با گردش خون، استرس زیاد، وجود تومور در عصب شنوایی، بیماری های نورولوژیک مانند ms، اختلالات گوش داخلی 
البته 10 تا 15 درصد مبتلایان علل ناشناخته دارند. 
درصورتیکه به هر دلیلی کم شنوایی ماندگار شد باید به فکر سمعک یا سمعک های کراس افتاد. مرکز شنوایی سمعک آلفا شما را در شناسایی مشکلات سکته گوش و یا تجویز سمعک های یکطرفه کمک می کند.