همانطور که می دانیم نوزاد باید بشنود تا شروع به صحبت بکند. بنابراین انجام تست های دوره ای شنوایی کاملا ضرورت دارد. و تنها تست شنوایی بیمارستان و مراکز بهداشت به هیچ عنوان کافی نیست. تست شنوایی باید با دستگاه های کلینیکال شنوایی در محیطی آرام انجام شود. اگر نوزاد به هر دلیل داخل دستگاه رفته باشد و یا زردی بالای 14 گرفته باشد یا تب و تشنج و... ، باید علاوه بر تست شنوایی معمولی، تست ABR نیز از کودک به عمل آید. کم شنوایی در حدود 25 تا 50 درصد در کودکان سخت ترین تشخیص را در والدین کودک یا نوزاد دارد. بنابراین فقط این تست ها هستند که می توانند میزان درصد شنوایی را کاملا مشخص می کند. زیرا اگر در نوزادی چک نشود کودک با میزان کم شنوایی مثلا 35 درصد شروع به صحبت می کند اما کم کم در سن 15 سالگی کم شنوایی اش به 65 درصد می رسد و گفتار وی نیز خراب می گردد. 


همچنین کم شنوایی در کودکان باعث افزایش ترشح هورمون کورتیزول یا همان هورمون استرس می شود. کودک حالت استرسی یا بیش فعالی به خود می گیرد اما به علت ناآگاهی والدین دلیل این رفتار ها مشخص نیست. بنابراین تست سالانه شنوایی ار ملزومات زندگی کودک است.