بله

ماساژ می‌تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به کاهش اندازه بافت چربی در بدن کمک کند. طبق تحقیقات، رژیم غذایی مناسب و ورزش در کنارماساژ می‌توانند در کاهش بافت چربی و تناسب اندام نقش داشته باشند. ماساژ در ناحیه بافت چربی و بافت زیر جلدی سبب افزایش سوزاندن چربی در این نواحی می‌شود وعلاوه بر این با افزایش جریان خون، اکسیژن و مواد مغذی در این بافت ها می‌تواند سبب افزایش مصرف کالری شود. نکته دیگر اینکه ماساژ سبب کاهش استرش در بدن می‌شود. کاهش استرس خود موجب افزایش حساسیت بدن به انسولین و کاهش سریع تر وزن می‌شود.

در مواقعی که به خاطر وجود استرس شخص نمیتواند رژیم غذایی مناسبی را دنبال کند و میزان پذیرش ورزش در او پایین می آید، ماساژ،ورزش و رژیم غذایی دست به دست هم می‌دهند تا شخص بتواند هم ورزش مناسبی انجام دهد، هم رژیم غذایی مناسبی دنبال کند و به این ترتیب به تناسب اندام برسد.

 

 

چقدر زمان لازم است تا ماساژ در کنار رژیم غذایی و ورزش ، تاثیر خودش را نشان دهد؟
هر برنامه جدیدی، حداقل ۴ تا ۶ هفته زمان لازم دارد تا بدن را از وضعیت قبلی به وضعیت جدید تغییر دهد، ولی فایده ای که فرد از ماساژ می برد در هفته اول خود را نشان می دهد.