در طراحی داخلی این خانه، متریال اصلی و مطرح به کار رفته، چوب است، متریالی برگرفته از طبیعت با حسی گرم و دوست  داشتنی که می تواند هر فضای ساده و مینیمالی را جالب توجه کند. رنگ های به کار رفته در خانه بیشتر دارای تم قهوه ای، کرم  و زرد است و نور های آفتابی استفاده شده، طراحی ای روستیک را به نمایش می گذارد. تنوع بصری فضا با استفاده از عناصر طراحی کوچک، مانند کوسن ها و چراغ ها تامین شده و شکل گرفته است. اختلاف ارتفاع از دیگر عناصر استفاده شده در این  فضاست که به تفکیک بخش های متفاوت از هم انجامیده است.