جهت انتخاب لوستری مناسب در هنگام خرید باید چند نکته مهم را در نطر بگیریم که ما در زیر به این نکات اشاره میکنیم:

نکته 1-در ابتدا لوستر باید ازنظرظاهری به دل مشتری بنشیند.

نکته 2-ظاهر لوستر باید با دکوراسیون محیطی که لوستر برای آنجا در نظر گرفته شده باشد متناسب باشد.

نکته3-لوستر ازنظر ابعاد و سایز به صورت صحیح انتخاب گردد تا قابلیت تامین نور محیط را داشته باشد.

نکته4-لوستر مورد نظر دارای کیفیت خوب و لازمه باشد.

نکته5-قیمت لوستر متناسب باکیفیت لوستر باشد.