تلفن: 88797488

نشانی : خیابان گاندی ، روبروی نهم- بازارچه کودک گاندی

فروشگاههای این بازارچه عمدتا به ارائه اجناس خارجی میپردازد که از مراکز مهم عرضه پوشاک کودک در تهران میباشد.

زمینه فعالیت فروشگاه های داخل بازارچه کودک کودک شامل :

  • پوشاک و لوازم کودک