امروزه شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام به شدت دنیای مد را تحت الشعاع قرار داده اند و باعث شده اند تا افراد عادی از این تریبون برای نشان دادن توانایی های خود در حوزه فشن و مدلینگ استفاده کنند. با گشتی در صفحات پربیننده اینستاگرام افرادی را می بینید که با ژست های خاصی توانسته اند بسیار جذاب و حرفه ای به نظر برسند. کارشناسان با تحلیل این تصاویر به الگوهایی دست یافتند که ژست های حرفه ای برای عکس های اینستاگرام را الگوسازی می کند. برترین پوزها و ژست ها برای عکاسی در اینستاگرام را با هم ببینیم.

ژست عکس برای اینستاگرام – ژست اول

یک پا را روی پای دیگر به صورت ضربدری قرار دهید. این ژست روی خطوط عمودی اندام تاکید کرده و قد را بلند تر نشان می دهد.

ژست عکس برای اینستاگرام – ژست دوم

به طرف عقب و شانه خود نگاه کنید. این ژست باعث می شود قسمت پشت لباس شما هم دیده شود.

ژست عکس برای اینستاگرام – ژست سوم

نیم رخ شوید و به دوردست نگاه کنید. این ژست پرسپکتیو چهره را تغییر می دهد و روی لباس تاکید می کند.

ژست عکس برای اینستاگرام – ژست چهارم

سر خود را به یک طرف خم کنید. این ژست چهره شما را زیباتر می کند و جلوه تازه ای به آن می دهد.

ژست عکس برای اینستاگرام – ژست پنجم

یک زانوی خود را کمی به جلو خم کنید. این ژست کلاسیک همیشه جواب می دهد.

ژست عکس برای اینستاگرام – ژست ششم

یک پای خود را روی جدول خیابان قرار دهید. این ژست برای تاکید روی کفش ها است.

ژست عکس برای اینستاگرام – ژست هفتم

یک پای خود را به دیوار یا ستونی تکیه دهید. این ژست نشان دهنده شخصیت جالب شماست و جلوه پاها را تغییر می دهد.

ژست عکس برای اینستاگرام – ژست هشتم

یک پا را روی پای دیگر قرار اده زانو را خم کنید. این ژست برای نشان دادن کفش ها از زوایای مختلف است.