علیرغم مزایای بازی های فعالیتی  و قدیمی در ارتقاء توان ذهنی و هوشی کودکان به دلیل عدم تناسب فرهنگی اغلب بازیهای کامپیوتر خارجی با فرهنگ غنی ایرانی ،در انتخاب بازی های کامپیوتری برای کودکتان بسیار دقت نمائید.اغلب این بازی ها سبب رشد و تقویت سه خصلت زشت نفرت،خشونت و شهوت در کودکان و نوجوانان گردیده و در آینده باعث بروز اختلالات شخصیتی و رفتارهای ضد اجتماعی و در نهایت تربیت جوانان و بزرگسالان بزهکار می شود.

لذا استفاده از بازی های کامپیوتری تولید کشور که متناسب با فرهنگ کشورمان است،توصیه ی جدی می کنیم.

بهتر است کودکان کمتر از ده سال از بازی های کامپیوتری اجتناب کنند.مدت زمان بازی ها در هر روز بیشتر از دو ساعت نباشد.استفاده از اینترنت با نظارت و مدیریت آگاهانه والدین و در حضور آنها باشد.از عوارض دیگر استفاده از تلویزیون و بازی های کامپیوتری بروز چاقی و سندرم متابولیک به علت کم تحرکی و خوردن تنقلات مضر به هنگام تماشای تلویزیون و بازی های کامپیوتری است.

سندرم متابولیک عبارت از بروز و ایجاد بیماری های سنین بزرگسالی مانند افزایش فشار و چربی خون،بیماری قند و عوارض خطرناک ناشی از آن مثل کوری و نارسایی کلیه،در سنین پائین تر است.سندرم متابولیک عارضه خطرناک چاقی است.از عوارض خطرناک دیگر استفاده بیشتر از بازی های کامپیوتری ایجاد،عود و تشدید حملات تشنجی در کودکان با استعداد صرع و سابقه درمان صرعی می باشد.

از عوارض بازی های کامپیوتری می توان استرس،اضطراب،اختلالات اسکلتی(قوز پشت و درد کمر و شلی عضلات و افتادگی شانه و …. )، اختلالات تحصیلی،اختلالات خواب،پرخاشگری،گوشه گیری و انزواطلبی و اجتماعی نبودن کودک وابستگی و اعتیاد به کامپیوتر را نام برد.