گروه کالا و خدمات

اطلاعات تماس

شعبه شماره ۱: اندرزگو، نبش اشکستان پور جنوبی
موقعیت جگرکی شبزدگان بر روی نقشه

توضیحات

جگر، دل، قلوه، کباب لقمه، کباب ترش، کباب چنجه، جوجه کباب، شیشلیک
نان داغ، کباب داغ تهیه شده از گوشت گوسفندی تازه آذربایجان

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...
جگرکی شبزدگان