گروه کالا و خدمات
پیشنهاد می کنیم آگهی های ویژه گروه مراکز درمانی را در انتهای همین صفحه مشاهده نمایید.
ویزیت روزانه توسط پزشک
حضور کارشناس پرستاری در تمام شبانه روز
فیزیوتراپی روزانه
خدمات بهداشتی و مراقبتی