گروه کالا و خدمات
اطلاعات تماس

ونک، گاندی جنوبی، خیابان هجدهم، پلاک ۷
توضیحات

ویزیت روزانه توسط پزشک
حضور کارشناس پرستاری در تمام شبانه روز
فیزیوتراپی روزانه
خدمات بهداشتی و مراقبتی
مرکز توان بخشی و نگهداری سالمندان پارسایان