گروه کالا و خدمات
مهرناز امینی، شیمی
الهام آخوندی، زبان
مریم کمیجانی، زیست شناسی
پیمان طلوعی، فیزیک