گروه کالا و خدمات

پیتزا آدن

این آگهی منقضی شده است.
(مدت زمان اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.)
اطلاعات تماس

انتهای اقدسیه، شهرک نفت، خیابان وزارت خارجه
توضیحات

دارای کارتخوان سیار
انتقادات و پیشنهادات شما + رمز ماندگاری ما
پیتزا آدن