گروه کالا و خدمات
اطلاعات تماس

پاسداران، خیابان دولت
توضیحات

با مجوز رسمی از فنی و حرفه ای و وزارت کار
نقاشی - گرافیک - کامپیوتر - حسابداری - هتلداری - گردشگری
مجتمع آموزشی نیکوروش