گروه کالا و خدمات
پیتزا و ساندویچ ویژه رام
فیله استریپس ۱۷۰۰۰ تومان
ساندویچ پنینی ۲۲۰۰۰ تومان