گروه کالا و خدمات
آموزش خصوصی کامپیوتر و انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته
مهندس خانم (ویژه خانم ها) مدرس دانشگاه
زبان انگلیسی ( محاوره،گرامر) کودکان و بزرگسالان