گروه کالا و خدمات
میوه و سبزیجات را به مدت ۳۰ روز ترد و تازه نگه می دارد
بکو فقط با ضمانت نامه
مرکز مشتریان بهستان