گروه کالا و خدمات
اطلاعات تماس

توضیحات

ما تبلیغ نمی کنیم، هشدار می دهیم، مراقب شرکت نماها باشید
اعزام کارگر مقطعی خانم و آقا جهت نظافت منازل، ادارات، راه پله
اجرای عملیات سمپاشی منازل، ادارات و کارخانجات با سموم خارجی
سمپاشی نشاط آوران پاکی - کد:402509