گروه کالا و خدمات
(مدت زمان اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.)
اطلاعات تماس

توضیحات

محافظ و ترمیم کننده آزردگیهای مخاط رورده
کمک درمان اسهال
پانسمان مخاط روده
مجتمع صنایع دینه ایران- گرانول پلانتاژل گیاهی