گروه کالا و خدمات
اولین تاکسی سرویس دارای مجوز رسمی در حکیمیه
آماده ارائه سرویس به :
ساکنین محترم، کارخانجات، ارگان ها و سازمان ها، مسافرین فرودگاه امام خمینی