گروه کالا و خدمات
اطلاعات تماس

شریعتی، بالاتر از ملک، پلاک ۵۴۵
توضیحات

جشن ها و شادی های خود را با طریقت متفاوت تر از همیشه تجربه کنید
طعم غذای اصیل طریقت را از پدر بزرگ های خود بپرسید
رستوران طریقت