گروه کالا و خدمات
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و لوازم اداری
محاسبه ساعت شروع کار از درب منزل