گروه کالا و خدمات
(مدت زمان اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.)
اطلاعات تماس

توضیحات

مکالمه خصوصی زبان انگلیسی در ۳ ماه
مکالمه خصوصی زبان انگلیسی برای سفرهای خارجی در ۱۲ جلسه
تدریس خصوصی زبان انگلیسی - دکتر محقق