گروه کالا و خدمات
(مدت زمان اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.)

اطلاعات تماس

نمایندگی مرکزی: یافت آباد، بازار مبل خلیج فارس، طبقه سوم

توضیحات

سلطان خانه شما کیست؟؟؟
اولین تدوین کننده استاندارد تخت کودک در سازمان ملی استاندارد ایران
- تحویل فوری
- حمل و نصب رایگان
- ۲۴ ماه گارانتی
تهران - یافت آباد: ۶۶۶۷۴۷۱۲ ، ۶۶۶۷۴۷۱۳ ، ۶۶۶۴۵۶۰۵ ، ۶۶۶۴۵۶۰۶
تهران - جامی: ۶۶۷۰۱۸۹۵
اراک: ۳۴۱۲۰۳۹۵ - ۰۸۶
اردبیل: ۳۳۷۱۵۸۳۹ - ۰۴۵
ارومیه: ۳۳۴۷۲۷۱۸ - ۰۴۴
آمل: ۴۴۲۹۴۲۰۳ - ۰۱۱
اهواز: ۳۵۵۴۹۹۷۱ - ۰۶۱ و ۳۴۴۳۶۶۱۱ - ۰۶۱ و ۳۴۴۳۶۶۹۹ - ۰۶۱
انزلی: ۴۴۵۵۶۳۹۱ - ۰۱۳
بندرعباس: ۳۳۶۲۴۰۳۷ - ۰۷۶
تبریز: ۹ - ۳۵۵۷۶۳۱۸ - ۰۴۱
تبریز: ۳۳۲۹۹۸۵۸ - ۰۴۱
رشت: ۳۳۷۲۱۰۱۹ - ۰۱۳
زاهدان: ۳۳۴۱۲۰۱۴ - ۰۵۴
زنجان: ۳۳۴۴۵۹۵۷ - ۰۲۴
ساری: ۳۳۳۲۷۸۸۰ -۰۱۱
سیرجان: ۴۲۲۳۳۸۴۴ - ۰۳۴
شیراز: ۴۹ - ۳۶۲۷۷۸۴۴ - ۰۷۱
قزوین: ۳۳۳۷۰۲۰۷ - ۰۲۸
قم : ۳۷۲۰۹۴۴۷ - ۰۲۵
کرج: ۳۲۵۵۹۵۱۴ - ۰۲۶
کرمان: ۳۲۴۷۱۱۳۷ - ۰۳۴
گرگان: ۳۲۱۴۸۶۱۲ - ۰۱۷
مشهد: ۳۵۵۱۰۳۶۱ - ۰۵۱
یزد: ۳۶۲۳۹۸۸۵ - ۰۳۵

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...