گروه کالا و خدمات

سالن زیبایی الهه ثابت

مرکز تخصصی فر و احیای مو
بسته ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰
پاسداران، میدان هروی، روبروی مرکز خرید گلستان، ساختمان سئول، پلاک ۸۲، طبقه دوم، واحد ۱۲ و ۱۳ مسیریابی
مرکز تخصصی فر دائم در شرق تهران

ویدیوها

برترین ها - سالن زیبایی الهه ثابت
برترین ها - سالن زیبایی الهه ثابت
برترین ها - سالن زیبایی الهه ثابت(فر دائم)
برترین ها - سالن زیبایی الهه ثابت
برترین ها - سالن زیبایی الهه ثابت

توضیحات

خواندنی‌های مرتبط

فر دائم مو در  سالن زیبایی الهه ثابت چگونه انجام می‌شود؟
فر دائم مو در سالن زیبایی الهه ثابت چگونه انجام می‌شود؟

موهای فر، به‌دلیل حجم و ظاهر مواجی که دارند باعث تغییر زیادی در زیبایی چهره شما خواهند شد. طرفداران موی فر روز به روز بیشتر می‌شوند و بسیاری از افرادی که موهای صاف دارند، مایلند با فر کردن دائمی مو تنوعی را در ظاهر خود به‌وجود آورند.

نقشه و مسیریابی

پاسداران، میدان هروی، روبروی مرکز خرید گلستان، ساختمان سئول، پلاک ۸۲، طبقه دوم، واحد ۱۲ و ۱۳

ساعت کاری

اکنون بسته است
شنبه
۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰
یکشنبه
۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰
دوشنبه
۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰
سه‌شنبه
۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰
چهارشنبه
۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰
پنجشنبه
۰۹:۳۰ تا ۱۷:۳۰
جمعه
۰۹:۳۰ تا ۱۶:۰۰

مشاوره تماس

مرکز رنگ و مش در تهران مرکز رنگ و مش در شرق تهران مرکز رنگ و مش در شمال تهران مرکز رنگ و مش در هروی مرکز رنگ و مش در اقدسیه مرکز رنگ و مش در لویزان مرکز رنگ و مش در پاسداران مرکز رنگ و مش در دولت مرکز رنگ و مش در شرق تهران مرکز رنگ و مش در شمال تهران مرکز رنگ و مش در تهران مرکز رنگ و مش در منطقه 1 مرکز رنگ و مش در منطقه 3 آمبره مو در تهران آمبره مو در شرق تهران آمبره مو در شمال تهران آمبره مو در هروی آمبره مو در اقدسیه آمبره مو در لویزان آمبره مو در پاسداران آمبره مو در دولت آمبره مو در شرق تهران آمبره مو در شمال تهران آمبره مو در تهران آمبره مو در منطقه 1 آمبره مو در منطقه 3 بالیاژ مو در تهران بالیاژ مو در شرق تهران بالیاژ مو در شمال تهران بالیاژ مو در هروی بالیاژ مو در اقدسیه بالیاژ مو در لویزان بالیاژ مو در پاسداران بالیاژ مو در دولت بالیاژ مو در شرق تهران بالیاژ مو در شمال تهران بالیاژ مو در تهران بالیاژ مو در منطقه 1 بالیاژ مو در منطقه 3 رنگ کار حرفه ای مو در تهران رنگ کار حرفه ای مو در شرق تهران رنگ کار حرفه ای مو در شمال تهران رنگ کار حرفه ای مو در هروی رنگ کار حرفه ای مو در اقدسیه رنگ کار حرفه ای مو در لویزان رنگ کار حرفه ای مو در پاسداران رنگ کار حرفه ای مو در دولت رنگ کار حرفه ای مو در شرق تهران رنگ کار حرفه ای مو در شمال تهران رنگ کار حرفه ای مو در تهران رنگ کار حرفه ای مو در منطقه 1 رنگ کار حرفه ای مو در منطقه 3 مش با فویل در تهران مش با فویل در شرق تهران مش با فویل در شمال تهران مش با فویل در هروی مش با فویل در اقدسیه مش با فویل در لویزان مش با فویل در پاسداران مش با فویل در دولت مش با فویل در شرق تهران مش با فویل در شمال تهران مش با فویل در تهران مش با فویل در منطقه 1 مش با فویل در منطقه 3 مرکز فر دائم در تهران مرکز فر دائم در شرق تهران مرکز فر دائم در شمال تهران مرکز فر دائم در هروی مرکز فر دائم در اقدسیه مرکز فر دائم در لویزان مرکز فر دائم در پاسداران مرکز فر دائم در دولت مرکز فر دائم در شرق تهران مرکز فر دائم در شمال تهران مرکز فر دائم در تهران مرکز فر دائم در منطقه 1 مرکز فر دائم در منطقه 3 مرکز کاشت ناخن در تهران مرکز کاشت ناخن در شرق تهران مرکز کاشت ناخن در شمال تهران مرکز کاشت ناخن در هروی مرکز کاشت ناخن در اقدسیه مرکز کاشت ناخن در لویزان مرکز کاشت ناخن در پاسداران مرکز کاشت ناخن در دولت مرکز کاشت ناخن در شرق تهران مرکز کاشت ناخن در شمال تهران مرکز کاشت ناخن در تهران مرکز کاشت ناخن در منطقه 1 مرکز کاشت ناخن در منطقه 3 اسکالپ سر در تهران اسکالپ سر در شرق تهران اسکالپ سر در شمال تهران اسکالپ سر در هروی اسکالپ سر در اقدسیه اسکالپ سر در لویزان اسکالپ سر در پاسداران اسکالپ سر در دولت اسکالپ سر در شرق تهران اسکالپ سر در شمال تهران اسکالپ سر در تهران اسکالپ سر در منطقه 1 اسکالپ سر در منطقه 3 فیبروز ابرو در تهران فیبروز ابرو در شرق تهران فیبروز ابرو در شمال تهران فیبروز ابرو در هروی فیبروز ابرو در اقدسیه فیبروز ابرو در لویزان فیبروز ابرو در پاسداران فیبروز ابرو در دولت فیبروز ابرو در شرق تهران فیبروز ابرو در شمال تهران فیبروز ابرو در تهران فیبروز ابرو در منطقه 1 فیبروز ابرو در منطقه 3 بن مژه در تهران بن مژه در شرق تهران بن مژه در شمال تهران بن مژه در هروی بن مژه در اقدسیه بن مژه در لویزان بن مژه در پاسداران بن مژه در دولت بن مژه در شرق تهران بن مژه در شمال تهران بن مژه در تهران بن مژه در منطقه 1 بن مژه در منطقه 3 شیدینگ لب در تهران شیدینگ لب در شرق تهران شیدینگ لب در شمال تهران شیدینگ لب در هروی شیدینگ لب در اقدسیه شیدینگ لب در لویزان شیدینگ لب در پاسداران شیدینگ لب در دولت شیدینگ لب در شرق تهران شیدینگ لب در شمال تهران شیدینگ لب در تهران شیدینگ لب در منطقه 1 شیدینگ لب در منطقه 3 پاک کردن تاتو در تهران پاک کردن تاتو در شرق تهران پاک کردن تاتو در شمال تهران پاک کردن تاتو در هروی پاک کردن تاتو در اقدسیه پاک کردن تاتو در لویزان پاک کردن تاتو در پاسداران پاک کردن تاتو در دولت پاک کردن تاتو در شرق تهران پاک کردن تاتو در شمال تهران پاک کردن تاتو در تهران پاک کردن تاتو در منطقه 1 پاک کردن تاتو در منطقه 3 میکروبلیدینگ در تهران میکروبلیدینگ در شرق تهران میکروبلیدینگ در شمال تهران میکروبلیدینگ در هروی میکروبلیدینگ در اقدسیه میکروبلیدینگ در لویزان میکروبلیدینگ در پاسداران میکروبلیدینگ در دولت میکروبلیدینگ در شرق تهران میکروبلیدینگ در شمال تهران میکروبلیدینگ در تهران میکروبلیدینگ در منطقه 1 میکروبلیدینگ در منطقه 3 میکروپیگمنتیشن در تهران میکروپیگمنتیشن در شرق تهران میکروپیگمنتیشن در شمال تهران میکروپیگمنتیشن در هروی میکروپیگمنتیشن در اقدسیه میکروپیگمنتیشن در لویزان میکروپیگمنتیشن در پاسداران میکروپیگمنتیشن در دولت میکروپیگمنتیشن در شرق تهران میکروپیگمنتیشن در شمال تهران میکروپیگمنتیشن در تهران میکروپیگمنتیشن در منطقه 1 میکروپیگمنتیشن در منطقه 3 تاتو ابرو در تهران تاتو ابرو در شرق تهران تاتو ابرو در شمال تهران تاتو ابرو در هروی تاتو ابرو در اقدسیه تاتو ابرو در لویزان تاتو ابرو در پاسداران تاتو ابرو در دولت تاتو ابرو در شرق تهران تاتو ابرو در شمال تهران تاتو ابرو در تهران تاتو ابرو در منطقه 1 تاتو ابرو در منطقه 3 پروتز مو در تهران پروتز مو در شرق تهران پروتز مو در شمال تهران پروتز مو در هروی پروتز مو در اقدسیه پروتز مو در لویزان پروتز مو در پاسداران پروتز مو در دولت پروتز مو در شرق تهران پروتز مو در شمال تهران پروتز مو در تهران پروتز مو در منطقه 1 پروتز مو در منطقه 3 شینیون مو در تهران شینیون مو در شرق تهران شینیون مو در شمال تهران شینیون مو در هروی شینیون مو در اقدسیه شینیون مو در لویزان شینیون مو در پاسداران شینیون مو در دولت شینیون مو در شرق تهران شینیون مو در شمال تهران شینیون مو در تهران شینیون مو در منطقه 1 شینیون مو در منطقه 3 مانیکور و پدیکور در تهران مانیکور و پدیکور در شرق تهران مانیکور و پدیکور در شمال تهران مانیکور و پدیکور در هروی مانیکور و پدیکور در اقدسیه مانیکور و پدیکور در لویزان مانیکور و پدیکور در پاسداران مانیکور و پدیکور در دولت مانیکور و پدیکور در شرق تهران مانیکور و پدیکور در شمال تهران مانیکور و پدیکور در تهران مانیکور و پدیکور در منطقه 1 مانیکور و پدیکور در منطقه 3 لیفت و لمینت مژه در تهران لیفت و لمینت مژه در شرق تهران لیفت و لمینت مژه در شمال تهران لیفت و لمینت مژه در هروی لیفت و لمینت مژه در اقدسیه لیفت و لمینت مژه در لویزان لیفت و لمینت مژه در پاسداران لیفت و لمینت مژه در دولت لیفت و لمینت مژه در شرق تهران لیفت و لمینت مژه در شمال تهران لیفت و لمینت مژه در تهران لیفت و لمینت مژه در منطقه 1 لیفت و لمینت مژه در منطقه 3 لیفت ابرو در تهران لیفت ابرو در شرق تهران لیفت ابرو در شمال تهران لیفت ابرو در هروی لیفت ابرو در اقدسیه لیفت ابرو در لویزان لیفت ابرو در پاسداران لیفت ابرو در دولت لیفت ابرو در شرق تهران لیفت ابرو در شمال تهران لیفت ابرو در تهران لیفت ابرو در منطقه 1 لیفت ابرو در منطقه 3 کاشت مژه در تهران کاشت مژه در شرق تهران کاشت مژه در شمال تهران کاشت مژه در هروی کاشت مژه در اقدسیه کاشت مژه در لویزان کاشت مژه در پاسداران کاشت مژه در دولت کاشت مژه در شرق تهران کاشت مژه در شمال تهران کاشت مژه در تهران کاشت مژه در منطقه 1 کاشت مژه در منطقه 3 هایلایت مو در تهران هایلایت مو در شرق تهران هایلایت مو در شمال تهران هایلایت مو در هروی هایلایت مو در اقدسیه هایلایت مو در لویزان هایلایت مو در پاسداران هایلایت مو در دولت هایلایت مو در شرق تهران هایلایت مو در شمال تهران هایلایت مو در تهران هایلایت مو در منطقه 1 هایلایت مو در منطقه 3 کراتین مو در تهران کراتین مو در شرق تهران کراتین مو در شمال تهران کراتین مو در هروی کراتین مو در اقدسیه کراتین مو در لویزان کراتین مو در پاسداران کراتین مو در دولت کراتین مو در شرق تهران کراتین مو در شمال تهران کراتین مو در تهران کراتین مو در منطقه 1 کراتین مو در منطقه 3 احیای مو در تهران احیای مو در شرق تهران احیای مو در شمال تهران احیای مو در هروی احیای مو در اقدسیه احیای مو در لویزان احیای مو در پاسداران احیای مو در دولت احیای مو در شرق تهران احیای مو در شمال تهران احیای مو در تهران احیای مو در منطقه 1 احیای مو در منطقه 3 پروتئین تراپی مو در تهران پروتئین تراپی مو در شرق تهران پروتئین تراپی مو در شمال تهران پروتئین تراپی مو در هروی پروتئین تراپی مو در اقدسیه پروتئین تراپی مو در لویزان پروتئین تراپی مو در پاسداران پروتئین تراپی مو در دولت پروتئین تراپی مو در شرق تهران پروتئین تراپی مو در شمال تهران پروتئین تراپی مو در تهران پروتئین تراپی مو در منطقه 1 پروتئین تراپی مو در منطقه 3 خاویار تراپی در تهران خاویار تراپی در شرق تهران خاویار تراپی در شمال تهران خاویار تراپی در هروی خاویار تراپی در اقدسیه خاویار تراپی در لویزان خاویار تراپی در پاسداران خاویار تراپی در دولت خاویار تراپی در شرق تهران خاویار تراپی در شمال تهران خاویار تراپی در تهران خاویار تراپی در منطقه 1 خاویار تراپی در منطقه 3 میکاپ و گریم صورت در تهران میکاپ و گریم صورت در شرق تهران میکاپ و گریم صورت در شمال تهران میکاپ و گریم صورت در هروی میکاپ و گریم صورت در اقدسیه میکاپ و گریم صورت در لویزان میکاپ و گریم صورت در پاسداران میکاپ و گریم صورت در دولت میکاپ و گریم صورت در شرق تهران میکاپ و گریم صورت در شمال تهران میکاپ و گریم صورت در تهران میکاپ و گریم صورت در منطقه 1 میکاپ و گریم صورت در منطقه 3 براشینگ مو در تهران براشینگ مو در شرق تهران براشینگ مو در شمال تهران براشینگ مو در هروی براشینگ مو در اقدسیه براشینگ مو در لویزان براشینگ مو در پاسداران براشینگ مو در دولت براشینگ مو در شرق تهران براشینگ مو در شمال تهران براشینگ مو در تهران براشینگ مو در منطقه 1 براشینگ مو در منطقه 3 بافت مو در تهران بافت مو در شرق تهران بافت مو در شمال تهران بافت مو در هروی بافت مو در اقدسیه بافت مو در لویزان بافت مو در پاسداران بافت مو در دولت بافت مو در شرق تهران بافت مو در شمال تهران بافت مو در تهران بافت مو در منطقه 1 بافت مو در منطقه 3 اصلاح و وکس صورت در تهران اصلاح و وکس صورت در شرق تهران اصلاح و وکس صورت در شمال تهران اصلاح و وکس صورت در هروی اصلاح و وکس صورت در اقدسیه اصلاح و وکس صورت در لویزان اصلاح و وکس صورت در پاسداران اصلاح و وکس صورت در دولت اصلاح و وکس صورت در شرق تهران اصلاح و وکس صورت در شمال تهران اصلاح و وکس صورت در تهران اصلاح و وکس صورت در منطقه 1 اصلاح و وکس صورت در منطقه 3 کوتاهی مو در تهران کوتاهی مو در شرق تهران کوتاهی مو در شمال تهران کوتاهی مو در هروی کوتاهی مو در اقدسیه کوتاهی مو در لویزان کوتاهی مو در پاسداران کوتاهی مو در دولت کوتاهی مو در شرق تهران کوتاهی مو در شمال تهران کوتاهی مو در تهران کوتاهی مو در منطقه 1 کوتاهی مو در منطقه 3 آموزش کاشت ناخن در تهران آموزش کاشت ناخن در شرق تهران آموزش کاشت ناخن در شمال تهران آموزش کاشت ناخن در هروی آموزش کاشت ناخن در اقدسیه آموزش کاشت ناخن در لویزان آموزش کاشت ناخن در پاسداران آموزش کاشت ناخن در دولت آموزش کاشت ناخن در شرق تهران آموزش کاشت ناخن در شمال تهران آموزش کاشت ناخن در تهران آموزش کاشت ناخن در منطقه 1 آموزش کاشت ناخن در منطقه 3 آموزش فیبروز و میکروبلیدینگ در تهران آموزش فیبروز و میکروبلیدینگ در شرق تهران آموزش فیبروز و میکروبلیدینگ در شمال تهران آموزش فیبروز و میکروبلیدینگ در هروی آموزش فیبروز و میکروبلیدینگ در اقدسیه آموزش فیبروز و میکروبلیدینگ در لویزان آموزش فیبروز و میکروبلیدینگ در پاسداران آموزش فیبروز و میکروبلیدینگ در دولت آموزش فیبروز و میکروبلیدینگ در شرق تهران آموزش فیبروز و میکروبلیدینگ در شمال تهران آموزش فیبروز و میکروبلیدینگ در تهران آموزش فیبروز و میکروبلیدینگ در منطقه 1 آموزش فیبروز و میکروبلیدینگ در منطقه 3 آموزش شینیون در تهران آموزش شینیون در شرق تهران آموزش شینیون در شمال تهران آموزش شینیون در هروی آموزش شینیون در اقدسیه آموزش شینیون در لویزان آموزش شینیون در پاسداران آموزش شینیون در دولت آموزش شینیون در شرق تهران آموزش شینیون در شمال تهران آموزش شینیون در تهران آموزش شینیون در منطقه 1 آموزش شینیون در منطقه 3 آموزش کار با مواد در تهران آموزش کار با مواد در شرق تهران آموزش کار با مواد در شمال تهران آموزش کار با مواد در هروی آموزش کار با مواد در اقدسیه آموزش کار با مواد در لویزان آموزش کار با مواد در پاسداران آموزش کار با مواد در دولت آموزش کار با مواد در شرق تهران آموزش کار با مواد در شمال تهران آموزش کار با مواد در تهران آموزش کار با مواد در منطقه 1 آموزش کار با مواد در منطقه 3 آموزش کراتین و احیای مو در تهران آموزش کراتین و احیای مو در شرق تهران آموزش کراتین و احیای مو در شمال تهران آموزش کراتین و احیای مو در هروی آموزش کراتین و احیای مو در اقدسیه آموزش کراتین و احیای مو در لویزان آموزش کراتین و احیای مو در پاسداران آموزش کراتین و احیای مو در دولت آموزش کراتین و احیای مو در شرق تهران آموزش کراتین و احیای مو در شمال تهران آموزش کراتین و احیای مو در تهران آموزش کراتین و احیای مو در منطقه 1 آموزش کراتین و احیای مو در منطقه 3 آموزش رنگ و مش در تهران آموزش رنگ و مش در شرق تهران آموزش رنگ و مش در شمال تهران آموزش رنگ و مش در هروی آموزش رنگ و مش در اقدسیه آموزش رنگ و مش در لویزان آموزش رنگ و مش در پاسداران آموزش رنگ و مش در دولت آموزش رنگ و مش در شرق تهران آموزش رنگ و مش در شمال تهران آموزش رنگ و مش در تهران آموزش رنگ و مش در منطقه 1 آموزش رنگ و مش در منطقه 3 آموزش اکستنشن در تهران آموزش اکستنشن در شرق تهران آموزش اکستنشن در شمال تهران آموزش اکستنشن در هروی آموزش اکستنشن در اقدسیه آموزش اکستنشن در لویزان آموزش اکستنشن در پاسداران آموزش اکستنشن در دولت آموزش اکستنشن در شرق تهران آموزش اکستنشن در شمال تهران آموزش اکستنشن در تهران آموزش اکستنشن در منطقه 1 آموزش اکستنشن در منطقه 3 آموزش گریم و میکاپ در تهران آموزش گریم و میکاپ در شرق تهران آموزش گریم و میکاپ در شمال تهران آموزش گریم و میکاپ در هروی آموزش گریم و میکاپ در اقدسیه آموزش گریم و میکاپ در لویزان آموزش گریم و میکاپ در پاسداران آموزش گریم و میکاپ در دولت آموزش گریم و میکاپ در شرق تهران آموزش گریم و میکاپ در شمال تهران آموزش گریم و میکاپ در تهران آموزش گریم و میکاپ در منطقه 1 آموزش گریم و میکاپ در منطقه 3 آموزش کوتاهی مو در تهران آموزش کوتاهی مو در شرق تهران آموزش کوتاهی مو در شمال تهران آموزش کوتاهی مو در هروی آموزش کوتاهی مو در اقدسیه آموزش کوتاهی مو در لویزان آموزش کوتاهی مو در پاسداران آموزش کوتاهی مو در دولت آموزش کوتاهی مو در شرق تهران آموزش کوتاهی مو در شمال تهران آموزش کوتاهی مو در تهران آموزش کوتاهی مو در منطقه 1 آموزش کوتاهی مو در منطقه 3 آموزش میکاپ عروس در تهران آموزش میکاپ عروس در شرق تهران آموزش میکاپ عروس در شمال تهران آموزش میکاپ عروس در هروی آموزش میکاپ عروس در اقدسیه آموزش میکاپ عروس در لویزان آموزش میکاپ عروس در پاسداران آموزش میکاپ عروس در دولت آموزش میکاپ عروس در شرق تهران آموزش میکاپ عروس در شمال تهران آموزش میکاپ عروس در تهران آموزش میکاپ عروس در منطقه 1 آموزش میکاپ عروس در منطقه 3 آموزش شيدينگ لب و چشم در تهران آموزش شيدينگ لب و چشم در شرق تهران آموزش شيدينگ لب و چشم در شمال تهران آموزش شيدينگ لب و چشم در هروی آموزش شيدينگ لب و چشم در اقدسیه آموزش شيدينگ لب و چشم در لویزان آموزش شيدينگ لب و چشم در پاسداران آموزش شيدينگ لب و چشم در دولت آموزش شيدينگ لب و چشم در شرق تهران آموزش شيدينگ لب و چشم در شمال تهران آموزش شيدينگ لب و چشم در تهران آموزش شيدينگ لب و چشم در منطقه 1 آموزش شيدينگ لب و چشم در منطقه 3 آکادمی فی در تهران آکادمی فی در شرق تهران آکادمی فی در شمال تهران آکادمی فی در هروی آکادمی فی در اقدسیه آکادمی فی در لویزان آکادمی فی در پاسداران آکادمی فی در دولت آکادمی فی در شرق تهران آکادمی فی در شمال تهران آکادمی فی در تهران آکادمی فی در منطقه 1 آکادمی فی در منطقه 3 آکادمی آرایش دائم در تهران آکادمی آرایش دائم در شرق تهران آکادمی آرایش دائم در شمال تهران آکادمی آرایش دائم در هروی آکادمی آرایش دائم در اقدسیه آکادمی آرایش دائم در لویزان آکادمی آرایش دائم در پاسداران آکادمی آرایش دائم در دولت آکادمی آرایش دائم در شرق تهران آکادمی آرایش دائم در شمال تهران آکادمی آرایش دائم در تهران آکادمی آرایش دائم در منطقه 1 آکادمی آرایش دائم در منطقه 3

افزودن دیدگاه

نظرات و تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

شماره شما فقط جهت ارسال پاسخ آگهی‌دهنده مورد استفاده قرار می گیرد و نمایش داده نخواهد شد.


نظر کاربران

نظری برای این آگهی ثبت نشده است .
پرسش خود را در مورد خدمات این آگهی بیان کنید.

شماره شما فقط جهت ارسال پاسخ آگهی‌دهنده مورد استفاده قرار می گیرد و نمایش داده نخواهد شد.


پرسش‌ها

۱۹:۲۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

سلام وقتتون بخیر اپیلاسیون کار هستم با 9 سال سابقه کار دارای مدرک فنی و حرفه ای و کارت بهداشت و پیج فعال درصدی و یا اجاره ای تمایل به همکاری هستین. ممنون

۰۲:۰۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

سلام شما جابرای میز ناخن خودم و وسایل برای اجاره دارید ناخن کار هستم

۲۳:۴۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

وقت بخير هزينه براشينگ و كرلي مو با قد بلند رو ميخواستم

۱۳:۵۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

خیلی ارایشگاه خوبیه

۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

کسی این سالن رفته منو راهنمایی کنه؟ تازه اومدم محله هروی همه تعریف می کنن از این سال

۱۳:۵۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

هزینه یک آرایش ساده وباکیفیت برای مهمانی تولد رومیخواستم بپرسم؟ وسوال دیگه آرایشگرسالن فقط خانم ثابت هستن؟

۲۲:۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

باشه عزیزم شما به غرب زده گیت ادامه بده ببینم به کجا میرسید تو و امثال تو .

تعداد بازدید کل: ۲۳۸,۱۲۷
×
×
(۹۶)
چگونه این کسب و کار را ارزیابی می‌کنید؟
کیفیت خدمات
سرعت پاسخ دهی
نحوه برخورد
تناسب قیمت و خدمات
×
پاسداران، میدان هروی، روبروی مرکز خرید گلستان، ساختمان سئول، پلاک ۸۲، طبقه دوم، واحد ۱۲ و ۱۳