گروه کالا و خدمات
(مدت زمان اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.)
اطلاعات تماس

فرجام، سراج، سی متری اول (رئیسعلی دلواری)، شماره ۳۶
توضیحات

مدرس دانشگاه هنر و هنرستان موسیقی
کلاس های ارکستر و همنوازی برای هنرجویان برگزیده
برگزاری کلاس های ریتم و حرکت ویژه کودکان
آموزشگاه موسیقی ملل