گروه کالا و خدمات
پیتزا دو نفره ۱۲۰۰۰تومان
مرغ بریون کامل (شکم پر)