گروه کالا و خدمات
اطلاعات تماس

سیدخندان
توضیحات

با مجوز ر سمی وزارت فرهنگ و ارشاد
آموزش عکاسی و نقاشی
دوره ویژه نقاشی خط و نقاشی پارچه و چاپ باتیک
دوره ویژه هنر کودک به صورت ترمیک
آموزشگاه هنری نیکوپندار - نقاشی و عکاسی