گروه کالا و خدمات
با مجوز طرح ترافیک
یکی از معتبرترین تاکسی سرویس ها در منطقه ۱۳ و ۱۴
با نازلترین قیمت
شبانه روزی