گروه کالا و خدمات
پیشنهاد می کنیم آگهی های ویژه گروه مدارس را در انتهای همین صفحه مشاهده نمایید.
نظارت آموزشی و برنامه ریزی درسی: کاظم قلم چی
۶ ویژگی اصلی آموزشی
ارائه ی طرح درسی
ارائه ی خلاصه درس یک برگی
حضور پشتیبان در هر کلاس