گروه کالا و خدمات
سوپ روز، حلوا کاسه شیرازی، حلیم بادمجان ویژه عالیان، سالاد فصل، سالاد شیرازی، بورانی بادمجان، ماست محلی، بورانی اسفناج