گروه کالا و خدمات
پیشنهاد می کنیم آگهی های ویژه گروه خدمات درمانی را در انتهای همین صفحه مشاهده نمایید.
رادیولوژی دیجیتال، سونوگرافی
مرکز سنجش تراکم استخوان
مرکز غربالگری سرطان پستان و انجام ماموگرافی