گروه کالا و خدمات

تجهیزات قامت پویان

این آگهی منقضی شده است.
(مدت زمان اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.)

اطلاعات تماس

خیابان انقلاب ،پل چوبی ،خیابان حقوقی

توضیحات

تولید و واردات تجهیزات ارزیابی پاسچر
تجهیزات تمرین درمانی
تجهیزات استعداد یابی ورزشی
تجهیزات آنتروپومتریک
تجهیزات ارزیابی بدنی
تجهیزات حرکات اصلاحی

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...