گروه کالا و خدمات

اطلاعات تماس


توضیحات

آموزش کلیه نرم افزارهای آماری
تدریس کلیه مباحث آماری رگرسیون آزمون فرضیه نمونه گیری طرح آزمایش ها و ...توسط دکترای آمار ریاضی
خانم دکتر ملکی
تدریس کاملا تضمینی
در صورت عدم رضایت هزینه ای پرداخت نکنید.

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...