گروه کالا و خدمات

کلینیک دامپزشکی هیل

بسته ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
هروی، میدان ملت، خیابان امیر کیانوش، پلاک ۷.۱ مسیریابی
دارنده گواهی شرکت در
دوره‌های برترین‌ها

ویدیوها

برترین ها - کلینیک دامپزشکی هیل
برترین ها - کلینیک دامپزشکی هیل
برترین ها - کلینیک دامپزشکی هیل
برترین ها - کلینیک دامپزشکی هیل
برترین ها - کلینیک دامپزشکی هیل

توضیحات

ساعت کاری

اکنون بسته است
شنبه
۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه
۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه
۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه‌شنبه
۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه
۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنجشنبه
۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه
۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

مشاوره تماس

واکسیناسیون حیوانات خانگی در تهران واکسیناسیون حیوانات خانگی در شرق تهران واکسیناسیون حیوانات خانگی در شمال تهران واکسیناسیون حیوانات خانگی در هروی واکسیناسیون حیوانات خانگی در شمس آباد واکسیناسیون حیوانات خانگی در خواجه عبدالله انصاری واکسیناسیون حیوانات خانگی در مجیدیه واکسیناسیون حیوانات خانگی در پاسداران واکسیناسیون حیوانات خانگی در دولت واکسیناسیون حیوانات خانگی در رسالت واکسیناسیون حیوانات خانگی در شرق تهران واکسیناسیون حیوانات خانگی در شمال تهران واکسیناسیون حیوانات خانگی در تهران واکسیناسیون حیوانات خانگی در ساقدوش صدور شناسنامه حیوانات خانگی در تهران صدور شناسنامه حیوانات خانگی در شرق تهران صدور شناسنامه حیوانات خانگی در شمال تهران صدور شناسنامه حیوانات خانگی در هروی صدور شناسنامه حیوانات خانگی در شمس آباد صدور شناسنامه حیوانات خانگی در خواجه عبدالله انصاری صدور شناسنامه حیوانات خانگی در مجیدیه صدور شناسنامه حیوانات خانگی در پاسداران صدور شناسنامه حیوانات خانگی در دولت صدور شناسنامه حیوانات خانگی در رسالت صدور شناسنامه حیوانات خانگی در شرق تهران صدور شناسنامه حیوانات خانگی در شمال تهران صدور شناسنامه حیوانات خانگی در تهران صدور شناسنامه حیوانات خانگی در ساقدوش آزمایشگاه حیوانات خانگی در تهران آزمایشگاه حیوانات خانگی در شرق تهران آزمایشگاه حیوانات خانگی در شمال تهران آزمایشگاه حیوانات خانگی در هروی آزمایشگاه حیوانات خانگی در شمس آباد آزمایشگاه حیوانات خانگی در خواجه عبدالله انصاری آزمایشگاه حیوانات خانگی در مجیدیه آزمایشگاه حیوانات خانگی در پاسداران آزمایشگاه حیوانات خانگی در دولت آزمایشگاه حیوانات خانگی در رسالت آزمایشگاه حیوانات خانگی در شرق تهران آزمایشگاه حیوانات خانگی در شمال تهران آزمایشگاه حیوانات خانگی در تهران آزمایشگاه حیوانات خانگی در ساقدوش جراحی عقیم سازی حیوانات خانگی در تهران جراحی عقیم سازی حیوانات خانگی در شرق تهران جراحی عقیم سازی حیوانات خانگی در شمال تهران جراحی عقیم سازی حیوانات خانگی در هروی جراحی عقیم سازی حیوانات خانگی در شمس آباد جراحی عقیم سازی حیوانات خانگی در خواجه عبدالله انصاری جراحی عقیم سازی حیوانات خانگی در مجیدیه جراحی عقیم سازی حیوانات خانگی در پاسداران جراحی عقیم سازی حیوانات خانگی در دولت جراحی عقیم سازی حیوانات خانگی در رسالت جراحی عقیم سازی حیوانات خانگی در شرق تهران جراحی عقیم سازی حیوانات خانگی در شمال تهران جراحی عقیم سازی حیوانات خانگی در تهران جراحی عقیم سازی حیوانات خانگی در ساقدوش آرایشگاه حیوانات خانگی در تهران آرایشگاه حیوانات خانگی در شرق تهران آرایشگاه حیوانات خانگی در شمال تهران آرایشگاه حیوانات خانگی در هروی آرایشگاه حیوانات خانگی در شمس آباد آرایشگاه حیوانات خانگی در خواجه عبدالله انصاری آرایشگاه حیوانات خانگی در مجیدیه آرایشگاه حیوانات خانگی در پاسداران آرایشگاه حیوانات خانگی در دولت آرایشگاه حیوانات خانگی در رسالت آرایشگاه حیوانات خانگی در شرق تهران آرایشگاه حیوانات خانگی در شمال تهران آرایشگاه حیوانات خانگی در تهران آرایشگاه حیوانات خانگی در ساقدوش دندانپزشکی حیوانات در تهران دندانپزشکی حیوانات در شرق تهران دندانپزشکی حیوانات در شمال تهران دندانپزشکی حیوانات در هروی دندانپزشکی حیوانات در شمس آباد دندانپزشکی حیوانات در خواجه عبدالله انصاری دندانپزشکی حیوانات در مجیدیه دندانپزشکی حیوانات در پاسداران دندانپزشکی حیوانات در دولت دندانپزشکی حیوانات در رسالت دندانپزشکی حیوانات در شرق تهران دندانپزشکی حیوانات در شمال تهران دندانپزشکی حیوانات در تهران دندانپزشکی حیوانات در ساقدوش جراحی حیوانات خانگی در تهران جراحی حیوانات خانگی در شرق تهران جراحی حیوانات خانگی در شمال تهران جراحی حیوانات خانگی در هروی جراحی حیوانات خانگی در شمس آباد جراحی حیوانات خانگی در خواجه عبدالله انصاری جراحی حیوانات خانگی در مجیدیه جراحی حیوانات خانگی در پاسداران جراحی حیوانات خانگی در دولت جراحی حیوانات خانگی در رسالت جراحی حیوانات خانگی در شرق تهران جراحی حیوانات خانگی در شمال تهران جراحی حیوانات خانگی در تهران جراحی حیوانات خانگی در ساقدوش رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات در تهران رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات در شرق تهران رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات در شمال تهران رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات در هروی رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات در شمس آباد رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات در خواجه عبدالله انصاری رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات در مجیدیه رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات در پاسداران رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات در دولت رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات در رسالت رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات در شرق تهران رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات در شمال تهران رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات در تهران رادیولوژی و سونوگرافی حیوانات در ساقدوش آموزش و تربیت حیوانات خانگی در تهران آموزش و تربیت حیوانات خانگی در شرق تهران آموزش و تربیت حیوانات خانگی در شمال تهران آموزش و تربیت حیوانات خانگی در هروی آموزش و تربیت حیوانات خانگی در شمس آباد آموزش و تربیت حیوانات خانگی در خواجه عبدالله انصاری آموزش و تربیت حیوانات خانگی در مجیدیه آموزش و تربیت حیوانات خانگی در پاسداران آموزش و تربیت حیوانات خانگی در دولت آموزش و تربیت حیوانات خانگی در رسالت آموزش و تربیت حیوانات خانگی در شرق تهران آموزش و تربیت حیوانات خانگی در شمال تهران آموزش و تربیت حیوانات خانگی در تهران آموزش و تربیت حیوانات خانگی در ساقدوش مربی سگ در تهران مربی سگ در شرق تهران مربی سگ در شمال تهران مربی سگ در هروی مربی سگ در شمس آباد مربی سگ در خواجه عبدالله انصاری مربی سگ در مجیدیه مربی سگ در پاسداران مربی سگ در دولت مربی سگ در رسالت مربی سگ در شرق تهران مربی سگ در شمال تهران مربی سگ در تهران مربی سگ در ساقدوش غذای سگ و گربه در تهران غذای سگ و گربه در شرق تهران غذای سگ و گربه در شمال تهران غذای سگ و گربه در هروی غذای سگ و گربه در شمس آباد غذای سگ و گربه در خواجه عبدالله انصاری غذای سگ و گربه در مجیدیه غذای سگ و گربه در پاسداران غذای سگ و گربه در دولت غذای سگ و گربه در رسالت غذای سگ و گربه در شرق تهران غذای سگ و گربه در شمال تهران غذای سگ و گربه در تهران غذای سگ و گربه در ساقدوش قلاده سگ و گربه در تهران قلاده سگ و گربه در شرق تهران قلاده سگ و گربه در شمال تهران قلاده سگ و گربه در هروی قلاده سگ و گربه در شمس آباد قلاده سگ و گربه در خواجه عبدالله انصاری قلاده سگ و گربه در مجیدیه قلاده سگ و گربه در پاسداران قلاده سگ و گربه در دولت قلاده سگ و گربه در رسالت قلاده سگ و گربه در شرق تهران قلاده سگ و گربه در شمال تهران قلاده سگ و گربه در تهران قلاده سگ و گربه در ساقدوش جای خواب سگ و گربه در تهران جای خواب سگ و گربه در شرق تهران جای خواب سگ و گربه در شمال تهران جای خواب سگ و گربه در هروی جای خواب سگ و گربه در شمس آباد جای خواب سگ و گربه در خواجه عبدالله انصاری جای خواب سگ و گربه در مجیدیه جای خواب سگ و گربه در پاسداران جای خواب سگ و گربه در دولت جای خواب سگ و گربه در رسالت جای خواب سگ و گربه در شرق تهران جای خواب سگ و گربه در شمال تهران جای خواب سگ و گربه در تهران جای خواب سگ و گربه در ساقدوش باکس حمل سگ و گربه در تهران باکس حمل سگ و گربه در شرق تهران باکس حمل سگ و گربه در شمال تهران باکس حمل سگ و گربه در هروی باکس حمل سگ و گربه در شمس آباد باکس حمل سگ و گربه در خواجه عبدالله انصاری باکس حمل سگ و گربه در مجیدیه باکس حمل سگ و گربه در پاسداران باکس حمل سگ و گربه در دولت باکس حمل سگ و گربه در رسالت باکس حمل سگ و گربه در شرق تهران باکس حمل سگ و گربه در شمال تهران باکس حمل سگ و گربه در تهران باکس حمل سگ و گربه در ساقدوش آکادمی آموزش سگ در تهران آکادمی آموزش سگ در شرق تهران آکادمی آموزش سگ در شمال تهران آکادمی آموزش سگ در هروی آکادمی آموزش سگ در شمس آباد آکادمی آموزش سگ در خواجه عبدالله انصاری آکادمی آموزش سگ در مجیدیه آکادمی آموزش سگ در پاسداران آکادمی آموزش سگ در دولت آکادمی آموزش سگ در رسالت آکادمی آموزش سگ در شرق تهران آکادمی آموزش سگ در شمال تهران آکادمی آموزش سگ در تهران آکادمی آموزش سگ در ساقدوش شستشوی سگ و گربه در تهران شستشوی سگ و گربه در شرق تهران شستشوی سگ و گربه در شمال تهران شستشوی سگ و گربه در هروی شستشوی سگ و گربه در شمس آباد شستشوی سگ و گربه در خواجه عبدالله انصاری شستشوی سگ و گربه در مجیدیه شستشوی سگ و گربه در پاسداران شستشوی سگ و گربه در دولت شستشوی سگ و گربه در رسالت شستشوی سگ و گربه در شرق تهران شستشوی سگ و گربه در شمال تهران شستشوی سگ و گربه در تهران شستشوی سگ و گربه در ساقدوش

افزودن دیدگاه

نظرات و تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

شماره شما فقط جهت ارسال پاسخ آگهی‌دهنده مورد استفاده قرار می گیرد و نمایش داده نخواهد شد.


نظر کاربران

کاربر
۱۸:۳۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱۲ ۱
خیلی خوشحال شدیم که این کلینیک باز شده، من از همه چیزشون راضی بودم، تجهیزاتشون هم کامله

پاسخ مدیریت کلینیک دامپزشکی هیل

کلینیک دامپزشکی هیل
باعث افتخار هست که در خدمت شما و پت های دلبندتون باشیم کادر و تجهیزات تخصصی کلینیک دامپزشکی هیل تمام تلاش خود رو جهت رضایت شما عزیزان به صورت شبانه روزی به خدمت گرفته🙏
کاربر
۲۱:۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۱۲ ۱
من ازشون راضی هستم کارشون بسیار عالی هست و با حیوانات مهربان هستن
کاربر
۰۲:۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۲ ۱
سگ منو از مرگ نجات دادن، متاسفانه قبل از اینکخ هیل برم جای دیگه بردمش تشخیص ندادن و بچه م‌ خیلی اذیت شد... بسیار با سواد و دلسوز هستن. برای دکتر عباسیان آرزوی سلامتی میکنم🙏🏻
کاربر
۱۶:۴۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۲ ۵
دکتر میبدی تاج سره

پاسخ مدیریت کلینیک دامپزشکی هیل

کلینیک دامپزشکی هیل
ممنون لطف دارين🙏
کاربر
۱۷:۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۵ ۲
به شدت پیشنهاد میشه اگر دلدون میسوزه برا حیوونتوم
کاربر
۱۶:۲۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۱۱ ۰
چه قدر خوشحالیم که توی این منطقه کلینیک به این خوبی باز شده. اخلاق بیست، تشخیص و درمان بیست.
کاربر
۱۱:۴۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵
۱۰ ۱
دو بار تا بحال مراجعه داشتم و خداروشكر از جراحي عقيم سازي سگم رضايت كامل دارم و همينطور از برخورد و اخلاقشون
کاربر
۱۵:۲۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۸ ۰
آقا من رفتم هیل چقدر خوبن هم کارشون هم اخلاقشون.قیمت هاشون که خیلی خوبه
کاربر
۱۸:۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
۷ ۰
علمشون بالاست کلینیک تمیز و و مرتب و شیک و رفتارشونم خیلی خوب بود. من میرم کلینیکشون به همه هم معرفی میکنم
کاربر
۱۸:۱۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
۶ ۰
هر چي از خوبيشون بگم كم گفتم بچه امو نجات دادند براشون ارزوي سلامتي ميكنم
کاربر
۱۹:۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
۶ ۰
بسیار کلینیک عالی و کاملی هستش و محیط کاملا خوبی داره رفتار و برخورد بسیار محترمانه به محض ورود به کلینیک انجام میشه
کاربر
۱۰:۵۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
۶ ۰
چقدر خوبن ممنونم ازشون همه جي خوب بود
کاربر
۱۰:۵۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
۶ ۰
به نظرم كلينيك هيل جزو بهترين هاست امكاناتشون كامل كلينيك مرتب حاذق و دلسوز
کاربر
۱۲:۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
۵ ۰
وقتي ميري كلينيك هيل كلا اروم ميشي اينقدر بهت اميدوتري ميدن و برات كامل توضيح ميدن و درست عمل ميكنن خود كلينيك هم عالي و شيك و برق ميزنه
کاربر
۱۳:۲۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
۷ ۰
خیلی عالی درمان کردن و عللی ممنونم
کاربر
۱۴:۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
۶ ۰
خیلی خیلی خیلی خوب است پیش نهاد می کنم
کاربر
۱۶:۰۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴ ۰
بی نظیر هستن رفتار و علمشون و محیط و امکاناتشون
کاربر
۲۲:۴۰ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳
۴ ۰
کیفیت خدماتشون خیلی خوب بود. محیط آروم با جای پارک کافی.
کاربر
۲۲:۴۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳
۴ ۰
من از وقتی گربمو بردم اینجا فقط گربمو اینجا میارم ممنون از کلینیک هیل
کاربر
۰۱:۲۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴
۴ ۰
پت من سگ نژاد چاو چاو هست. مشکل کبدی داشت. اینجا مراجعه کردم‌. خوشبختانه درمان شد و خیلی راضی بودم.
کاربر
۱۶:۳۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲ ۰
برعکس کلینیک های دیگه که وقت نمیزارن برامون کلی وقت گذاشتن و توضیح دادن با تجربه و مهربون

پاسخ مدیریت کلینیک دامپزشکی هیل

کلینیک دامپزشکی هیل
ممنون از حسن نظر و محبت شما.وظيفه امون رو انجام داديم🙏
کاربر
۲۲:۵۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲ ۰
تا نرین فرق بین دامپزشکی هارو نمیفهمین، دکتر بیست دقیقه برای عروسم وقت گذاشت و توضیح داد، هر جایی بردم حتی پرنده رو. از قفس بیرون نیاوردن نگاش کنن
کاربر
۱۹:۳۷ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
۰ ۰
در یک کلام بی نظیر بود
پرسش خود را در مورد خدمات این آگهی بیان کنید.

شماره شما فقط جهت ارسال پاسخ آگهی‌دهنده مورد استفاده قرار می گیرد و نمایش داده نخواهد شد.


پرسش‌ها

۲۲:۵۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

من برای آرایشگاه رفتم خیلی مهربون و خوش اخلاق بودن، اصلا مثل جاهای دیگه شلوغ و نامرتب نبود، ممنون

پاسخ مدیریت کلینیک دامپزشکی هیل
سلام، ممنون از اعتماد شما به مجموعه هیل. خوشحالیم که از خدمات کلینیک رضایت داشتید .
۱۸:۱۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

عالي هستش با اخلاق فقط دكتر عباسيان كم حرف هست

۰۳:۰۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

کلینیک خوبی هست پیشنهاد میکنم به همه دوتا دکتر داره، اشتباه نکنم دکتر مبیدی معاینه کرد، یه کم ترش میکنه نده ولی کارش خوبه

۱۶:۴۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

بسیار عالی و تمیز رسیدگیشون واقعا خوبه و قیمت هاشون مناسب

۱۳:۲۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

ملودی سگ عزیزم چند روز پیش حالش اصن خوب نبود حالت تنگی نفس شدید با نگرانی مراجعه کردیم اقای دکتر بسیار ارام و متین با بنده و مشکل تنگی نفس ملودی برخورد کردند که هم نگرانی من کم شد هم حال ملودی عالی شد خیلی ممنونم ❤️

۲۲:۳۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

چرا برای گربه که دوماهشه پندلوکونی کیت میزارید,,؟! این کیتا برای کمک به تشخیس هست در صورت دیدن علامت بیماری نه اینکه اینجوری من پرسیدم

پاسخ مدیریت کلینیک دامپزشکی هیل
با سلام پنلوكوپوني صحيح است براي تأييديه سلامت و صدور گواهي آن مشروط به معاينه كامل فيزيكي و گذاشتن كيت هاي رپيد تست هست البته اون هم برند مناسب و ايتاليايي كه در صورت مبتلا بودن گربه به اين بيماري ها كاملا نشان دهنده اين بيماري هست.كه در گواهي و شناسنامه گربه يا سگ بايد نتيجه كيت ها و نوع آن درج بشه و غير از اين بقيه راه ها كاملا غير علمي است. شما اگر بابت گربه يا سگي كه خريد ميكنيد مبلغي پرداخت ميكنيد براي تأييديه سلامتي بايد به دامپزشك مراجعه كنيد و بعد از معاينه فيزيكي كيت هاي لازمه رو انجام بدين كه در صورت مثبت بودن هر يك از كيت ها ميتوانيد كيس خريداري شده رو به فروشنده عودت بدين و مبلغي كه واريز كردين رو عيننا بايد به شما عودت دهد. بسيار كيس هايي بودند كه در معاينه ظاهري و فيزيكي هيچ علامتي از بيماري هايي كه با كيت تشخيص داده ميشه نداشتند ولي با كيت گذاري مشخص شد كه مبتلا به اين ويروس هستند البته ممكنه به صورت غير فعال باشه ولي با كيت قابل تشخيص هست و در دوره كمون ميباشد. موفق باشيد
۱۴:۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

سلام من سگم تهراندشت و تو باغ میمونه بالایی پاش زخم شده انگار چاله شده و عفونت کرده چی کار باید بکنم

۱۴:۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

سلام مناسب ترین زمان عقیم سازی سگ ماده در چه سنیه سگ من دوساله شه و نژادش شیواوا

پاسخ مدیریت کلینیک دامپزشکی هیل
سلام گلدن تايم براي عقيم سازي بين ٦ الي ٨ ماهگي است و هر جه زودتر اقدام كنيد بهتره هر سالي كه ميگذره ريسك كنسر و بيماري ها بيشتر ميشه🙏
۱۶:۴۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

دکتر میبدی تاج سره

۲۳:۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

چقدر حس خوبي بود حضور در كلينيك هيل خوش برخورد قيمت ها عالي و با علم بيماري كوچولوكو خوب كردند🙏

۲۳:۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

بسيار عالي و حاذق هستند محيطي بسيار آرام و تميز

۱۷:۰۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

خواستم تشکر کنم از کادر کلینیک هیل، خیلی با سواد و مودب بودن

تعداد بازدید کل: ۱۱,۵۰۰
×
×
(۳۲۷)
چگونه این کسب و کار را ارزیابی می‌کنید؟
کیفیت خدمات
سرعت پاسخ دهی
نحوه برخورد
تناسب قیمت و خدمات
×
هروی، میدان ملت، خیابان امیر کیانوش، پلاک ۷.۱